Du är här

Service för social- och hälsovård

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har startat sin verksamhet 1.1.2017. Soite är landskapets samkommun som förenar grundservicen och specialsjukvården samt social- och hälsovårdsservicen.

I Soite förenas följande organisationer:

  • Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru (inklusive Mellersta Österbottens centralsjukhus och Affärsverket för social- och hälsovård Jyta samt Specialomsorgsdistriktet för omsorgen för utvecklingshämmade)
  • Karleby stads social- och hälsovårdstjänster
  • Perho kommuns social- och hälsovårdstjänster

Innehållet på Karleby stads social- och hälsovårdsservice webbplats flyttas fr.o.m. 1.1.2017 till adressen www.soite.fi


Vi betjänar dig även i fortsättningen på de bekanta verksamhetsställena.

Våra telefonnummer ändras inte. Information hittas i adressen www.soite.fi

Personalens e-postadresser ändras 1.1.2017 till formen förnamn.efternamn@soite.fi

I Soite förenas servicen på ett klient- och patientcentrerat sätt, där både social- och hälsovårdens enheter fungerar i tätt, mångprofessionellt samarbete.

Målet är en äkta innehållsmässig förnyelse av servicesystemet så att det är klient- och patientcentrerat och så att skiljemurarna mellan social- och hälsovårdsservicen samt grundservicen och specialsjukvården kan göras lägre och så att service kan produceras för invånarna i landskapet och närområdena i form av ännu smidigare servicekedjor än tidigare.

Samkommunen Soites motto är ”individen i centrum”. Det mottot och grundprincipen sammanfattar grundidén bakom förnyandet av social- och hälsovårdens servicesystem i Mellersta Österbotten.

Upp

Uppdaterad 20.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut