Olet tässä

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollolla tarkoitetaan eläinten yleisen terveyden ylläpitoa ja sairauksien hoitoa sekä muuta eläinlääketieteellisen avun antamista. Eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluu hyöty- ja kotieläinten terveyden ja sairauksien hoitaminen, eläin- ja tartuntatautien vastustaminen ja ennalta ehkäisy sekä valvonta- ja tarkastustehtävät eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotannossa, aina alkutuotannosta eläinjätteen käsittelyyn. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnassa on olennaisena osana eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien (zoonoosien) ennaltaehkäisy.

Eläinlääkintähuollon keskeinen lainsäädäntö on eläinlääkintähuoltolaki (765/2009), jossa mm. määritellään eläinlääkintähuolto, hallinto, kunnan velvollisuudet, maksut sekä yksityinen eläinlääkintähuolto. Muita eläinlääkintähuoltoon liittyviä lakeja ovat mm. eläintautilaki (441/2013) ja eläinsuojelulaki (247/1996).

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen eläinlääkärien yhteystiedot löydät täältä.

Tiedot eläinlääkäripäivystyksestä saa kaupungin-/kunnaneläinlääkärin puhelinvastaajasta. Katso myös Päivystys.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on laatinut ohjeet maatalousyrittäjille eläinlääkäreiden työturvallisuudesta. Eläinlääkäripalvelun ostaessaan maatalousyrittäjän tulee huolehtia, että eläinlääkärin on turvallista hoitaa työnsä tilalla. Tarkempi ohje huomioon otettavista asioista on liitteenä.


IMG_0054.JPG  IMG_0009.JPG

Sivun alkuun

Päivitetty 10.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta