Du är här

Veterinärvård

Med veterinärvård avses upprätthållande av allmän hälsa och vård av sjukdomar hos djur samt övrig veterinärmedicinsk hjälp. Till veterinärvårdens uppgifter hör hälso- och sjukvård för nytto- och husdjur, bekämpande och förebyggande av djur- och smittsamma sjukdomar samt övervaknings- och kontrolluppgifter i produktionen av animaliska livsmedel, ända från primärproduktion till behandlingen av djuravfall. Att förebygga sjukdomar som sprids från djur till människor (zoonoser) utgör en väsentlig del i övervakningen av animaliska livsmedel.

Den centrala lagstiftningen gällande veterinärvård är veterinärvårdslagen (765/2009), som bl.a. definierar veterinärvården, förvaltningen, kommunens skyldigheter, avgifter samt den privata veterinärvården. Övrig lagstiftning som gäller veterinärvård är bl.a. lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskyddslagen (247/1996).

Kontaktinformation av Mellersta Österbottens miljöhälsovårds veterinärer finns här.

Information om veterinärjour fås från stads-/kommunalveterinärens automatiska telefonsvarare. Titta också Jour.

Mellersta Österbottens miljöhälsovård har utarbetat anvisningar för jordbrukare om veterinärers arbetssäkerhet.
Vid köp av veterinärtjänster bör jordbrukaren av säkerhetsskäl se efter att det är säkert för veterinärer att arbeta på produktionsgården. Bifogat finns mer detaljerade anvisningar.


IMG_0054.JPG  IMG_0009.JPG

Upp

Uppdaterad 10.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut