Olet tässä

Laitokset

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät elintarvikehuoneistot on hyväksyttävä laitokseksi silloin kun yhteisön lainsäädäntö sitä velvoittaa. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa, eikä toimintaa oleellisesti muuttaa ilman valvontaviranomaisen hyväksyntää.

Hyväksymishakemuksen liitteenä on toimitettava omavalvontasuunnitelma. Hyväksymisen yhteydessä viranomainen arvioi, onko laitoksen omavalvontasuunnitelma riittävä riskien hallitsemiseksi. Jos omavalvontasuunnitelmassa on vain pieniä puutteita, viranomainen hyväksyy laitoksen joko ehdoitta tai ehdollisesti. Jos omavalvontasuunnitelmassa on sellaisia puutteita, että toiminnan riskien ei voida katsoa olevan hallinnassa, viranomainen ei voi hyväksyä laitosta eikä laitos voi näin ollen aloittaa toimintaansa ennen puutteiden korjaamista.

Valvontaviranomainen tekee laitoksen hyväksymisestä kirjallisen päätöksen, joka on maksullinen. Valvontaviranomainen voi asettaa päätöksessään ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi.

Laitoshyväksyntää ei vaadita, jos kyse on sellaisesta elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisestä elintarvikkeiden valmistuksesta, jota harjoitetaan alkutuotannon yhteydessä ja josta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Tähän on katsottu kuuluvan sellaiset alkutuotannon toiminnot kuten tilalla teurastetut jänikset, siipikarja, riista, kuten jänikset hirvet, kanit (853/2004), poron teurastus ja poron lihan käsittely poronhoitoalueella (mukautus unionilainsäädännön vaatimuksista), kalastustuotteet ja maitotuotteiden valmistus alkutuotannossa (vähäinen eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotanto alkutuotantopaikalla).

Sivun alkuun

Päivitetty 10.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta