Du är här

Mellersta Österbottens miljöhälsovård

Ett samarbetsområde för miljöhälsovård i Mellersta Österbotten har bildats 1.1.2010. I området ingår städerna Karleby och Kannus samt kommunerna Kaustby, Halso, Vetil, Perho, Toholampi, Kronoby och Lestijärvi. Karleby stad är samarbetsområdets värdkommun.

I uppgifterna inom miljöhälsovård ingår livsmedelstillsyn, tillsyn över hälsoskyddet (i vilken ingår bl.a. övervakning av kvaliteten på hushålls- och badvatten samt inspektion av boendehälsa), tillsyn enligt tobakslagen, tillsyn över försäljning av nikotinpreparat samt veterinärvården, övervakning av djurskydd och djursjukdomar. Dessutom hör det till uppgifterna att ge råd och handleda verksamhetsidkare som omfattas av lagstiftningen samt kommuninvånare och samarbetsmyndigheter.

På området för Mellersta Österbottens miljöhälsovård är för närvarande 10 hälsoinspektörer och 16 veterinärer verksamma.

Hälsoinspektörernas verksamhetsplatser finns i Karleby och Toholampi.

Hälsoinspektörernas kontaktinformation

Veterinärernas kontaktinformation

Aktuellt »  

 

toimitilat.jpg
Hammargränd 15, Karleby

Upp

Uppdaterad 14.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut