Olet tässä

Tupakkalain valvonta

Tupakkalaissa (549/2016) säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta. Lain keskeisenä tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Tupakkalain yleinen valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle, alueellinen valvonta aluehallintovirastoille ja paikallinen valvonta kuntien terveydensuojeluviranomaisille.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo tupakkalain toteutumista ravitsemisliikkeissä ja yleisissä oleskelutiloissa, mm. päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa ja muissa yleisissä tiloissa. Työsuojeluviranomaiset valvovat tupakkalakia työpaikoilla.

Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, sähkösavukkeiden, nikotiininesteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä on kiellettyä.

Esillä pitämisellä tarkoitetaan käytännössä tupakkapakkausten tai niiden tavaramerkkien ja tuotenimien tarkoituksellista pitämistä asiakkaiden nähtävänä.

Lisätietoa tupakkalain valvonnasta ja erilaisia ohjeita saa Valviran sivuilta.

Sivun alkuun

Päivitetty 10.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta