Olet tässä

Uima-altaat

Terveydensuojeluviranomaisen tulee valvoa yleiseen käyttöön tarkoitettua uimahallia tai uima-allasta erillisen näytteenotto-ohjelman mukaisesti sekä tarkkailla oheistilojen siisteyttä ja kuntoa. Valvottuja altaita ovat ne altaat, jotka on varustettu vähintään veden kierrolla, suodatuksella ja desinfioinnilla. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeet uimaveden laadulle ja valvontatiheydelle (STM:n asetus 315/2002).

Uima-allasvesinäytteitä otetaan Kokkolassa yhteensä viidestä kohteesta. Eniten valvontakäyntejä tehdään Uintikeskus Vesiveijariin, koska näytteenottotiheys määräytyy kävijämäärän perusteella. Muut kohteet ovat hotellien, vanhainkotien ym. laitosten yhteydessä, joista näytteitä otetaan vähintään neljä kertaa vuodessa.

Uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa työskentelevällä, allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava riittävät perustiedot soveltuvin osin mm. mikrobiologiasta ja kemiasta, puhdistustekniikasta, hygieniasta ja lainsäädännöstä. Allasvesihygieeninen osaaminen tulee osoittaa suorittamalla hyväksytysti allasvesihygieeninen osaamistesti. Osaamistestin suoritusvelvoite perustuu terveydensuojelulain muutokseen (285/2006), joka tuli voimaan 1. toukokuuta 2006.

Valitustapauksissa terveydensuojeluviranomainen voi tehdä myös STM:n asetuksen soveltamisalan ulkopuoliselle altaalle tarkastuksen ja ottaa tarpeen vaatiessa allasvedestä mikrobiologisen näytteen.

Sivun alkuun

Päivitetty 10.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta