Du är här

Simbassängsvatten

Hälsoskyddsmyndigheten skall övervaka en simhall och en simbassäng som är avsedd för allmänt bruk i enlighet med ett särskilt provtagningsprogram samt granska de omkringliggande utrymmenas renlighet och skick. De bassänger som övervakas är sådana som är utrustade med åtminstone vattencirkulation, filtrering och desinficering. Social- och hälsovårdsministeriet har gett föreskrifter om kvalitetskrav på badvattnet och om kontrollfrekvensen (SHM:s förordning 315/2002).

Prov på simbassängsvatten tas från sammanlagt fem olika ställen i Karleby. Flest besök görs till Badcentret Vesiveijari eftersom övervakningsproven tas i enlighet med antalet besökare. De övriga ställena finns i anslutning till hotell, ålderdomshem m.fl. anstalter och från dessa tas prover minst fyra gånger i året.

En person som arbetar i en simhall, badanläggning eller motsvarande anläggning och utför åtgärder som påverkar bassängvattnets kvalitet ska inneha tillräckliga grundkunskaper i bl.a. mikrobiologi och kemi, rengöringsteknik, hygien, driftskontroll och lagstiftning. Hygienkompetensen för bassängvatten ska påvisas med godkänt kompetenstest i bassängvattenhygien. Kravet på avläggande av kompetenstestet baseras på lagen om ändring av hälsoskyddslagen 285/2006, som trädde i kraft den 1 maj 2006.

I fall av besvär kan hälsoskyddsmyndigheten utföra kontroll av en bassäng som faller utanför SHM:s förordning och vid behov ta ett mikrobiologiskt prov av bassängvattnet.

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut