Du är här

Övervakning av badvatten

Hälsoskyddsmyndigheten skall enligt hälsoskyddslagen regelbundet övervaka vattenkvaliteten i en allmän siminrättning, simhall och badanläggning, vid en badstrand samt i en allmän bassäng för rekreation, rehabilitering och massage.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett föreskrifter om kvalitetskrav på badvattnet och om kontrollfrekvensen både för simbassänger och badstränder. Beroende på antalet besökare och vattnets kvalitet tas prover från simbassänger minst 4 gånger i året. De allmänna badsträndernas vattenkvalitet ska kontrolleras med minst 3-4 provtagningar under badsäsongen, beroende på antalet besökare. Dessutom övervakas simhallar och badstränder med regelbundna inspektioner.

Upp

Uppdaterad 10.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut