Olet tässä

Uimarannat

Yleisiksi uimarannoiksi luokitellaan rannat, joiden kävijämäärä on uimakauden aikana yli 100 kävijää päivässä. Pieniä yleisiä uimarantoja ovat rannat, joilla kävijämäärä on alle 100 kävijää päivässä. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueella on yhteensä 33 pientä yleistä uimarantaa. Yleisiä uimarantoja on viisi, ja ne kaikki sijaitsevat Kokkolan alueella. Yleisistä ja pienistä yleisistä uimarannoista on laadittu vuosittain ennen uimakauden alkua päivitettävä uimarantaluettelo, josta yleisöllä on mahdollisuus antaa ehdotuksia ja huomautuksia.

Uimarantaluettelossa mainittujen rantojen uimaveden laatua tarkkaillaan säännöllisen näytteenoton avulla uimakauden aikana (15.6.–31.8.). Yleisiltä uimarannoilta tulee terveydensuojeluviranomaisen ottaa vuosittain vähintään 4 näytettä, joista yksi otetaan noin kaksi viikkoa ennen uimakauden alkua ja loput tasaisin väliajoin uimakauden aikana. Pieniltä yleisiltä (alle 100 uimaria päivässä) uimarannoilta otetaan vähintään kolme näytettä tasaisin väliajoin uimakauden aikana. Lisäksi uimarantojen terveellisyyttä ja turvallisuutta valvotaan säännöllisten tarkastuskäyntien avulla.

Uimavesinäytteiden tulokset pidetään esillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Uimakauden aikana (15.6.–31.8.) tulokset pidetään nähtävillä myös näillä sivuilla.

Karhukorvenjärvi, Lohtaja
Karhukorvenjärvi, Lohtaja
 

Sivun alkuun

Päivitetty 5.1.2021 | Lähetä palautetta | Tulosta