Olet tässä

Turvallisuus

Järjestyslaki on korvannut kuntien aikaisemmat järjestyssäännöt 1.10.2003 alkaen. Lailla pyritään edistämään järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla. Kokkolan alueella yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa Pohjanmaan poliisilaitos. 

Pelastuslaitoksen tehtäviä ovat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuojelu. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta ja öljyntorjunnasta usean kunnan alueella. 

Rajavartiolaitos on Suomessa johtava meripelastusviranomainen, mutta meripelastusta suorittavat kaikki merellä ja rannikolla toimivat viranomaiset, kauppamerenkulku sekä vapaaehtoisjärjestöt. Sisävesillä ja merialueilla satamien tuntumassa vesiliikennettä valvoo poliisi.

Järjestyksen ylläpito

Ihmisillä on oikeus pelkäämättä voida oleskella ja liikkua yleisillä paikoilla. Yleisiä paikkoja ovat esimerkiksi kadut, puistot, urheilukentät, hautausmaat, yleisön käytössä olevat rakennukset, kulkuneuvot, virastot ja ravintolat.

Poliisi vastaa yleisten paikkojen järjestyksestä

Poliisin tehtävä on huolehtia yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta mm. partioimalla ja hoitamalla kiireellisiä hälytystehtäviä. Poliisi pyrkii myös ennalta ehkäisemään rikoksia ja järjestyshäiriöitä yhdessä alueen asukkaiden, eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

Vartioimisliikkeet ja vartijat

Poliisin lisäksi turvallisuudesta huolehtivat vartioimisliikkeet ja niiden palveluksessa olevat vartijat, jotka ylläpitävät yksityistä turvallisuutta. Vartioimisliikkeen palveluksessa olevilla vartijoilla tulee olla voimassa oleva paikallispoliisin myöntämä vartijaksi hyväksyminen.

Järjestyksenvalvojat

Järjestyksenvalvojien tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai alueella johon hänet on asetettu. Järjestyksenvalvojaksi pääseminen edellyttää 18-vuoden ikää ja asianmukaista koulutusta. Yleisötilaisuuksiin tai tilaisuussarjoihin ja yleisiin kokouksiin voidaan hyväksyä myös tilapäisiä järjestyksenvalvojia.

Lähteet: poliisi.fi, suomi.fi

Kokkolan kaupunki ei vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kaupunki ei ota myöskään vastuuta niistä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin Kokkolan sivuilta on tehty linkki.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.5.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta