Du är här

Aktuellt

Badcentret VesiVeijari och många andra offentliga tjänster öppnar sina dörrar i början av juni  (27.5.2020)

Karleby öppnar tjänster, bibliotek och idrottsanläggningar allteftersom coronabegränsningarna avvecklas. Då lokaler och tjänster öppnas ska särskild uppmärksamhet fästas vid anvisningar gällande Läs mera...

Karleby förbereder sig på att öppna skolorna (30.4.2020)

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp sammanträdde på torsdag morgon 30.4 för att behandla de nya riktlinjer som statsrådet fattade beslut om på onsdag. Enligt dem återgår den grundläggande Läs mera...

Hur inverkar coronaviruspandemin på Karlebys budget 2020? (29.4.2020)

Karleby stad har gett sin första helhetsbedömning av hur den världsomfattande coronaviruspandemin inverkar på budgeten 2020. Redan nu står det klart att stadsfullmäktige måste fatta nya beslut om Läs mera...

Uppdatering om coronavirusepidemin  27.4.2020 (27.4.2020)

Iakttagandet av samlingsbegränsningarna för att bromsa spridningen av coronapandemin påverkar också evenemang som arrangeras av Karleby stad. Staden har beslutat ställa in och/eller skjuta framåt egna Läs mera...

Karleby stads permitteringsmeddelanden gäller högst 322 anställda (15.4.2020)

Samarbetsförhandlingarna som staden inledde i slutet av mars på grund av coronaläget har fortskridit enligt tidsplanen. Som ett resultat av förhandlingarna på tisdag 14.4 kommer meddelande om Läs mera...

Updatering om coronavirusepidemin 9.4. (9.4.2020)

Begränsningarna inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fortsätter fram till den 13 majStatsrådet fortsätter begränsningarna i närundervisningen inom alla skolstadier. Läs mera...

Utdelning av skolmat till elever i distansundervisning inom grundläggande utbildning  (7.4.2020)

Utdelningen av skolmat till elever i distansundervisning inom grundläggande utbildning startar efter påsken på fredag 17.4 då de första portionerna delas ut.  Läs mera...

Beviljande av coronastöd till egenföretagare i Karleby (5.4.2020)

Karleby stad och Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK har under veckoslutet berett processen enligt vilken egenföretagare beviljas coronastöd som finansieras av staten i enlighet med de riktlinjer som Läs mera...

Utdelningen av skolmat torde börja i Karleby efter påsken (3.4.2020)

Utdelningen av skolmat till grundskolelever i distansundervisning fördröjs. Behovet av skolmat var större än beräknat och därför måste de praktiska arrangemangen ses över. Även leveransen av råvaror Läs mera...

Stöd till företag ska lindra konsekvenserna av coronavirusepidemin (2.4.2020)

Situationen har ändrats snabbt och ändrat verksamhetsbetingelserna för många branscher. För tillfället är det ännu svårt att uppskatta hur långvariga och bestående konsekvenserna är, men det är klart Läs mera...

Utdelning av skolmat till barn och unga i distansundervisning  (1.4.2020)

Tisdag 7.4 kommer Karleby att börja dela ut skolmat till de barn och unga i distansundervisning som behöver det. Med utdelningen av skolmat vill staden för egen del sörja för barns och ungas Läs mera...

Coronaviruset en utmaning för näringslivet även i Karleby  (30.3.2020)

Den snabbt ändrade situationen har förändrat verksamhetsförutsättningarna för många branscher. Det är ännu svårt att bedöma hur långa och bestående konsekvenserna av viruset är, men det är säkert att Läs mera...

Småbarnspedagogiska tjänster då undantagssituationen fortsätter  (27.3.2020)

Karleby erbjuder fortfarande småbarnspedagogiska tjänster och förskoleundervisning till alla familjer som behöver tjänsterna. Vid normala förhållanden används de kommunala småbarnspedagogiska Läs mera...

Stöd till företag också under undantagsförhållanden (25.3.2020)

Det undantagsförhållande som coronavirusepidemin har orsakat och den ändrade lagstiftningen är krävande för företag på alla håll i Finland. Karlebynejdens utveckling Ab KOSEK arbetar också under Läs mera...

Coronavirusepidemin orsakar behov av permitteringar i kommunerna – samarbetsförfarande inleds också i Karleby (24.3.2020)

Städerna och kommunerna behöver miljarder i ekonomiskt stöd för att klara sig igenom det undantagstillstånd som coronavirusepidemin har orsakat och för att kunna tillhandahålla basservice. De första Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget 23.3.2020 (23.3.2020)

Under coronavirusepidemin uppdaterar Karleby stad situationsbilden regelbundet under vardagar. Under veckoslut uppdateras informationen om ändringar sker i anvisningarna eller situationsbilden.Soite Läs mera...

Anordnandet av närundervisning i undantagsförhållanden för yngre skolelever preciseras (20.3.2020)

Framöver (fr.o.m. 23.3.) kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning.  Läs mera...

Uppdatering av läget för coronavirusepidemin 20.3.2020 (20.3.2020)

Fredags uppdatering. (Anmälan uppdaterat 20.3. kl. 17.15: Karleby stad bjuder fackorganisationernas representanter till ett informationstillfälle, Ändringar i förordningen: närundervisning i årskurs Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget torsdag 19.3.2020 (19.3.2020)

Stadshusets kundtjänst och kommundelskontoren betjänar per telefon och e-post. Stadshuset och kommundelskontoren är stängda för besök.Stadshusets kundtjänst 040 8065 001, 040 8065 Läs mera...

Soite har öppnat en webbplats om coronaviruset  (18.3.2020)

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har öppnat en separat webbplats för att informera om coronaviruset. Webbplatsen finns på adressen korona.soite.fi. I fortsättningen Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget 18.3.2020 (18.3.2020)

Karleby stads småbarnspedagogik har tisdagen den 17 mars börjat samla in uppgifter om situationen vid enheterna när det gäller personalens närvaro och barnens deltagande i småbarnspedagogiken. Arbetet Läs mera...

Soite informerar: Gör så här om du misstänker en coronavirusinfektion (18.3.2020)

Soite följer hela tiden tätt med coronavirussituationen. Den senaste informationen och de senaste instruktionerna finns på Soites webbplats www.soite.fi. Gör så här om du misstänker en Läs mera...

Uppdatering av coronavirusläget 17.3.2020 (17.3.2020)

Karleby stads tjänster under coronavirusepideminKarleby stad övergår i enlighet med stadsrådets anvisningar till att i första hand använda tjänster som ges elektroniskt och per telefon/e-post för att Läs mera...

Verkställande i Karleby av de åtgärder som regeringen dragit upp  (16.3.2020)

Karleby stads ledningsgrupp samlades på måndag kväll för att behandla verkställandet av de åtgärder som regeringen har dragit upp till de delar som de kan verkställas i staden. Åtgärderna gäller Läs mera...

Uppdatering om coronavirusläget 16.3.2020 (16.3.2020)

Karleby stads ledningsgrupp samlades på måndag morgon. Vid lägesöversiktet gick man igenom de förändringar coronavirusepidemin orsakar inom olika sektorer. Åtgärder för att hindra spridningen av Läs mera...

Uppdatering om coronavirusepidemin 15.3.2020 (15.3.2020)

Ett andra bekräftat fall av coronavirussmitta i Mellersta Österbotten har konstaterats. Enligt information från Soite är de insjuknade isolerade i sitt hem och i gott skick. De nära kontakter som har Läs mera...

Uppdatering om coronavirusepidemin 14.3.2020 (14.3.2020)

Det första bekräftade fallet av coronavirussmitta i Mellersta Österbotten har konstaterats. Enligt ett meddelande från Soite i dag är den insjuknade isolerad i sitt hem och i gott skick. Tio Läs mera...

Karleby stads verksamhet under coronavirusepidemin (13.3.2020)

Tills vidare har inga coronavirussmittor konstaterats inom Mellersta Österbotten. Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd och erfarenheter från andra länder är en spridning av epidemin Läs mera...

Aktuellt om  coronaviruset (12.3.2020)

Institutet för hälsa och välfärd, dvs. THL följer i realtid med läget för coronavirusepidemin på sina webbsidor (länk). Också Soite informerar om situationen  (länk). Läs mera...


Uppdaterad 13.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut