Du är här

Aktuellt om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd, dvs. THL följer i realtid med läget för coronavirusepidemin på sina webbsidor. Också Soite informerar om situationen på adressen korona.soite.fi.

Stadens utvidgade ledningsgrupp 13.1.2021

Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för COVID-19 sammanträdde idag den 13 januari och beslöt att området övergår till coronaepidemins basnivå. Gällande rekommendationer förblir i huvudsak oförändrade eftersom läget på riksnivå fortfarande är allvarligt. Rekommendationerna lättas vad gäller simhallar och bibliotek. Rekommendationen att använda munskydd gäller inte elever i grundskolan.


Hur coronaläget påverkar stadens tjänster

 • I Mellersta Österbotten gäller en stark rekommendation om att använda munskydd i offentliga lokaler.
 • Det är skäl att undvika stora folksamlingar och man ska försöka hålla 1–2 meters avstånd till andra människor.
 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft om arbetsuppgifterna möjliggör distansarbete.
 • Det rekommenderas att närkontakter utanför familjen undviks efter egen bedömning.
 • Det rekommenderas att alla onödiga resor undviks och att julfestligheter ordnas via fjärranslutning och att man vid fysiska möten använder mask och tillämpar nödvändiga säkerhetsåtgärder.


Striktare begränsningar för sammankomster gäller t.o.m. den 17 januari

Det är förbjudet att ordna publikevenemang och allmänna möten för över 10 personer i Mellersta Österbotten under tiden 22.12–17.1 (bestämmelse 17.12, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland).


Småbarnspedagogik

 • Det rekommenderas fortfarande att den vuxna som lämnar eller hämtar barnet till enheten för småbarnspedagogik använder ett eget munskydd. Personalen inom småbarnspedagogiken använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet


Grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet

 • På epidemins basnivå gäller inte rekommendationen att använda munskydd grundskolor.
 • Munskydd har delats ut till den grundläggande utbildningens årskurser 6–9 i enlighet med den tidigare rekommendationen.
 • På epidemins basnivå är det frivilligt för dem att använda munskydd. 
 • Det råder stark rekommendation om användning av munskydd vid läroanstalter på andra stadiet och gymnasier. Rekommendationen gäller både studerande och personal.
 • Personalen inom den grundläggande utbildningen använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet.
 • Skolorna informerar via Wilma om eventuella specialarrangemang under vårterminen. Coronaepidemins konsekvenser har beaktats i kompletteringarna av läsårsplanerna.


Biblioteks- och kulturtjänster, museer 

 • Karlebys museer håller öppet som vanligt, inga publikevenemang ordnas och kundantalet begränsas utrymmesspecifikt.
 • Biblioteken är öppna för snabbvisiter. Lånat material kan returneras via returneringsluckan eller -automaten, utlåningen kan skötas självständigt med utlåningsautomat och reserverat material hämtas vid reserveringshyllan. Böcker kan reserveras i webbiblioteket anders.finna.fi, per e-post eller telefon och sedan hämtas.
 • Läsesalar och meröppna bibliotek öppnas torsdagen den 14 januari.
 • Lokalerna med samlingar och offentliga lokaler är stängda, inga publikevenemang ordnas och verksamheten i bokbussen  avbryts. Självbetjäningsterminaler kan användas för snabba besök. Biblioteket rekommenderar självbetjäning och att man undviker onödig vistelse i lokalerna. 

Idrottstjänster

 • Badcentret VesiVeijari öppnas måndag 18.1 kl. 8 med särskilda arrangemang. Normala öppettider.

 • Antalet personer som vistas samtidigt i omklädningsrum, duschutrymmen och bassängavdelningen begränsas

 • Anvisningar om specialarrangemangen: Anmäl dig vid kassan.  Klädskåpets nyckel fås vid kassan. Returnera kortet till kassan efter simningen. I användning är 50 st. klädskåp för kvinnor och 50 st. för män.  Ifall alla skåp är upptagna måste du vänta på din tur. Simtiden är max. 1½ timme.

 • Vinterbad: Max. 4 personer / sida. Simtid 1 timme.

 • De allmänna anvisningarna gäller fortfarande: Kom till simhallen endast när du är helt frisk, kom ihåg god hygien och renlighet. Använd ansiktsmask i aulan och omklädningsrummen. Håll tillräckligt säkerhetsavstånd. Följ personbegränsningarna i tvätt-, bastu och bassängutrymmena. Njut av motionsglädjen och visa hänsyn till andra besökare

 • Ledda vattenmotionsgrupper startar senare. Information om när verksamheten startar ges skilt.
 • Verksamheten i idrottstjänsters ledda motionsgrupper fortsätter efter den 17 januari om gällande begränsningar tillåter det.

 • När det gäller hobbyverksamhet för personer som är över 20 år rekommenderas det fortfarande att all hobbyverksamhet inomhus i grupper avbryts. Rekommendationen gäller också tävlingsidrott i grupper som ordnas inomhus samt verksamheten i lag och i träningsgrupper ifall det inte finns särskilda grunder eller förpliktelse för det (t.ex. tävlings- och träningsverksamhet på landslags- och FM-nivå).
 • Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta om gruppstorleken är under 20, men säkerhetsavstånden ska hållas och hygienpraxis iakttas. Det rekommenderas att spel- och turneringsverksamhet samt föreställningar ordnas utan publik (t.ex. streaming). Det rekommenderas att hobbyverksamheten för barn och ungdomar flyttas utomhus.
 • I stadens motions- och hobbylokaler följs anvisningar som getts för dem. Med dessa förebyggande åtgärder strävar vi efter att kunna lindra begränsningarna så fort som möjligt och att upprätthålla hobbyverksamheten för barn och unga. Närmare information om motionslokalernas öppettider finns på webbplatsen kokkola.fi.


Ungdomstjänster

 • Ungdomslokalerna öppnas fr.o.m. 7 januari och håller öppet normalt.
 • Verksamheten i Ungdomscentret Vinge inleds i januari-februari med handledda klubbar, kurser och projekt med beaktande av gällande rekommendationer och anvisningar. 


Stadshuset och kundbetjäningsställen

 • Stadshuset och kundbetjäningsställen håller öppet som vanligt från och med torsdagen den 7 januari.
 •  Vi rekommenderar att kunderna i första hand använder elektroniska tjänster eller tar kontakt per telefon eller e-post.


Karlebynejdens institut/medborgarinstitut

Distansundervisningen fortsätter vid institutet fram till den 17 januari. Information om eventuella arrangemang gällande distansundervisningen skickas direkt till kursdeltagarna.

Vårens kursprogram har publicerats på institutets webbplats och det tryckta programmet delas ut till hushållen mellan jul och nyår. Anmälan till vårens kurser börjar torsdagen den 7 januari kl. 18.00. Institutet rekommenderar i första hand elektronisk anmäla eller anmälan per telefon samt uppmanar att man undviker att uträtta ärenden personligen. Också de som använde Kaikukortet kan anmäla sig elektroniskt eller per telefon, och att Kaikukortet ska uppvisas vid kansliet före kursen börjar.

Den grundläggande kostundervisningen vid bildkonstskolan och ordkonstskolan fortsätter enligt normal tidtabell med de arrangemang som överenskommits.

Vi uppdaterar informationen om konsekvenserna vid behov på denna sida. Vi informerar separat om större förändringar. Den senaste uppdateringen har gjorts den 13januari 2021.

Aktuellt

Coronabegränsningarna under accelerationsfasen gäller till den 10 januari (17.12.2020)

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp samlades den 17 december för att fatta beslut om stadens coronabegränsningar i enlighet med riktlinjer som getts av Soites coronakoordinationsgrupp.Staden Läs mera...

Stadens anvisningar och rekommendationer i accelerationsfasen preciseras (4.12.2020)

Mellersta Österbottens covid-19-myndighetsgrupp har den 3 december preciserat anvisningarna och rekommendationerna som gäller i Soites område i enlighet med anvisningar från social- och Läs mera...

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp sammanträder på eftermiddagen på grund av nya coronabegränsningar (3.12.2020)

På grund av Soites nya coronabegränsningar kommer Karleby stads utvidgade ledningsgrupp att sammanträda senare på eftermiddagen. Den utvidgade ledningsgruppen kommer att diskutera och dra upp Läs mera...

Mellersta Österbotten har gått in i accelerationsfasen (30.11.2020)

Mellersta Österbottens covid-19-myndighetsgrupp konstaterade söndagen 29 november att regionen övergått från coronaepidemins utgångsnivå till accelerationsfasen.Karleby stads utvidgade ledningsgrupp Läs mera...

Staden förbereder sig på att utöka distansarbete (19.10.2020)

Möjligheterna att jobba på distans utökas i Karleby stadsorganisation i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Med övergången till distansarbete vill man trygga stadens service vid utbredning Läs mera...

Rekommendation att använda munskydd i gymnasierna i Karleby (5.10.2020)

Soite rekommenderar starkt omfattande användning av munskydd i offentliga rum, butiker samt när ärenden uträttas på andra ställen utanför hemmet. Munskyddsrekommendationen gäller också gymnasier och Läs mera...

Upptrappningsfasens maskrekommendation i kraft (5.10.2020)

Det har konstaterats sammanlagt åtta nya coronavirussmittor under veckoslutet i Soites område. Fem av de smittade bor i en kommun som hör till Soites område. Största delen av smittorna hör till den Läs mera...

Översikt av coronavirusläget 28.9.2020 (28.9.2020)

Enligt Soite har inga nya positiva testresultat konstaterats hittills i anslutning till coronavirusexponeringen i Chydenius skola. Situationen vid Chydenius skola har varit lugn på måndag.  Läs mera...

Lägesöversikt 27.9 vad gäller coronavirusexponeringen i Chydenius skola. (27.9.2020)

Alla elever i årskurs 3 och 4 i Chydenius skola samt deras vårdnadshavare har kontaktats och eleverna har testats på söndagen. Också lärarna och skolgångshandledarna i dessa klasser har testats. Läs mera...

Soite fortsätter utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade  (27.9.2020)

Soite delar i första hand ut ansiktsmasker i tyg, fyra stycken per person. Med maskerna delas också ut anvisningar om korrekt användning och tvättning av ansiktsmasker. Största delen av Läs mera...

Två ny fall av coronavirussmitta i Karleby som lett till massexponering  (26.9.2020)

Två nya fall av coronavirussmitta har konstaterats i Karleby. Den ena smittan har lett till massexponering. Smittan som lett till massexponering har konstaterats hos en elev i Chydenius skola. De Läs mera...

Översikt över coronalaget 4.9.2020 (4.9.2020)

En rekommendation om att använda ansiktsmask i Mellersta Österbotten har trätt i kraft 3.9. Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 åri kollektivtrafiken,när man söker sig Läs mera...

Rekommendationen om att använda munskydd träder i kraft i Mellersta Österbotten (3.9.2020)

Soite informerar att en rekommendation om att använda munskydd råder i Mellersta Österbottens landskap. Trots att situationen är lugn i området, är det sannolikt att det förekommer enskilda Läs mera...

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds i Soite (27.8.2020)

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndagen 31.8.2020. Läs mera...

Mellersta Österbotten övergår till epidemins basnivå – begränsningar lättas (13.1.2021)

Mellersta Österbottens regionala myndighetsarbetsgrupp för COVID-19 sammanträdde idag den 13 januari och beslöt att området övergår till coronaepidemins basnivå. Gällande rekommendationer förblir i Läs mera...

Coronabegränsningarna under accelerationsfasen gäller till den 17 januari (5.1.2021)

Karleby stads utvidgade ledningsgrupp samlades tisdagen den 5 januari och konstaterade att Soites regionala COVID19-myndighetsgrupp har på sitt möte i dag beslutat att begränsningarna som gäller i Läs mera...

Iaktta allmänna anvisningar för hygien och sammankomster, kom ihåg skyddsavståndet

 • Kom inte till en offentlig plats om du har sjukdomssymtom.
 • Iaktta lokalspecifika anvisningar
 • Undvik onödig närkontakt, håll ett skyddsavstånd på 1-2 m.
 • Coronaviruset sprids i första hand som droppsmitta. Rätt hostteknik och god handhygien förhindrar smittspridningen.

Gör så här om du misstänker en coronavirusinfektion

 • Stanna hemma om du är förkylningssymptom!
 • Om du har svår andnöd och hemvård inte hjälper tillräckligt eller om du misstänker att du smittats av coronaviruset, kom inte in i Soites verksamhetsställe, utan ring oss först!

Soites telefonrådgivning för misstänkta fall av coronavirus  06 828 7499

Soites telefonrådgivningen betjänar vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16 på numret 06 828 7499.

Telefonrådgivningen ger råd om man misstänker att man fått en coronavirussmitta. Rådgivningen ger inte allmän hälsorådgivning. 

Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt:  Soites samjour, tfn 06 826 4500.

Under 16 år gamla som insjuknat: Soites barnakut, tfn 06 826 4444

Soites rådgivning för äldre om coronaviruset: 06 828 7288

Över 70-åriga äldre kan ringa numret om de har frågor om coronavirussituationen. Rådgivningstelefonen svarar på praktiska frågor om coronasituationen, t.ex. "Var kan jag beställa butiksservice?" eller "Hur sköter jag apoteksärenden?"

Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

Soites telefonlinje för psykisk första hjälp 

Soite har öppnat en telefonlinje för psykisk första hjälp: 06 828 7288. Du kan ringa numret om du är psykiskt oroad över coronasituationen och upplever psykiska symptom, t.ex. ångest, på grund av situationen. Öppen kl. 9-15 vardagar mån-fre. 

På numret 06 828 7288 ges inga vårdanvisningar vid misstanke om coronavirusinfektion eller om behandling – i dessa ärenden får du hjälp av Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset 06 828 7499 varje dag kl. 8-16.

Social- och hälsovårdsministeriets telefonrådgivning 0295 535 535

Rådgivningen är  i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Telefonrådgivningen 0295 535 535 har öppet på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Den betjänar för närvarande på finska och i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.


Upp

Uppdaterad 14.1.2021 | Skicka respons | Skriv ut