Du är här

Aktuellt om coronaviruset

Institutet för hälsa och välfärd, dvs. THL följer i realtid med läget för coronavirusepidemin på sina webbsidor. Också Soite informerar om situationen på adressen korona.soite.fi.

Aktuellt

Översikt av coronavirusläget 28.9.2020 (28.9.2020)

Enligt Soite har inga nya positiva testresultat konstaterats hittills i anslutning till coronavirusexponeringen i Chydenius skola. Situationen vid Chydenius skola har varit lugn på måndag.  Läs mera...

Lägesöversikt 27.9 vad gäller coronavirusexponeringen i Chydenius skola. (27.9.2020)

Alla elever i årskurs 3 och 4 i Chydenius skola samt deras vårdnadshavare har kontaktats och eleverna har testats på söndagen. Också lärarna och skolgångshandledarna i dessa klasser har testats. Läs mera...

Soite fortsätter utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade  (27.9.2020)

Soite delar i första hand ut ansiktsmasker i tyg, fyra stycken per person. Med maskerna delas också ut anvisningar om korrekt användning och tvättning av ansiktsmasker. Största delen av Läs mera...

Två ny fall av coronavirussmitta i Karleby som lett till massexponering  (26.9.2020)

Två nya fall av coronavirussmitta har konstaterats i Karleby. Den ena smittan har lett till massexponering. Smittan som lett till massexponering har konstaterats hos en elev i Chydenius skola. De Läs mera...

Översikt över coronalaget 4.9.2020 (4.9.2020)

En rekommendation om att använda ansiktsmask i Mellersta Österbotten har trätt i kraft 3.9. Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 åri kollektivtrafiken,när man söker sig Läs mera...

Rekommendationen om att använda munskydd träder i kraft i Mellersta Österbotten (3.9.2020)

Soite informerar att en rekommendation om att använda munskydd råder i Mellersta Österbottens landskap. Trots att situationen är lugn i området, är det sannolikt att det förekommer enskilda Läs mera...

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds i Soite (27.8.2020)

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndagen 31.8.2020. Läs mera...

Iaktta allmänna anvisningar för hygien och sammankomster, kom ihåg skyddsavståndet

  • Kom inte till en offentlig plats om du har sjukdomssymtom.
  • Iaktta lokalspecifika anvisningar
  • Undvik onödig närkontakt, håll ett skyddsavstånd på 1-2 m.
  • Coronaviruset sprids i första hand som droppsmitta. Rätt hostteknik och god handhygien förhindrar smittspridningen.

Gör så här om du misstänker en coronavirusinfektion

  • Stanna hemma om du är förkylningssymptom!
  • Om du har svår andnöd och hemvård inte hjälper tillräckligt eller om du misstänker att du smittats av coronaviruset, kom inte in i Soites verksamhetsställe, utan ring oss först!

Soites telefonrådgivning för misstänkta fall av coronavirus  06 828 7499

Soites telefonrådgivningen betjänar dagligen kl. 8-16 på numret 06 828 7499.

Telefonrådgivningen ger råd om man misstänker att man fått en coronavirussmitta. Rådgivningen ger inte allmän hälsorådgivning. 

Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt:  Soites samjour, tfn 06 826 4500.

Under 16 år gamla som insjuknat: Soites barnakut, tfn 06 826 4444

Soites rådgivning för äldre om coronaviruset: 06 828 7288

Över 70-åriga äldre kan ringa numret om de har frågor om coronavirussituationen. Rådgivningstelefonen svarar på praktiska frågor om coronasituationen, t.ex. "Var kan jag beställa butiksservice?" eller "Hur sköter jag apoteksärenden?"

Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

Soites telefonlinje för psykisk första hjälp 

Soite har öppnat en telefonlinje för psykisk första hjälp: 06 828 7288. Du kan ringa numret om du är psykiskt oroad över coronasituationen och upplever psykiska symptom, t.ex. ångest, på grund av situationen. Öppen kl. 9-15 vardagar mån-fre. 

På numret 06 828 7288 ges inga vårdanvisningar vid misstanke om coronavirusinfektion eller om behandling – i dessa ärenden får du hjälp av Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset 06 828 7499 varje dag kl. 8-16.

Social- och hälsovårdsministeriets telefonrådgivning 0295 535 535

Rådgivningen är  i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Telefonrådgivningen 0295 535 535 har öppet på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Den betjänar för närvarande på finska och i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.


Upp

Uppdaterad 29.9.2020 | Skicka respons | Skriv ut