Du är här

Rådgivning för äldre om coronaviruset

Uppdaterade anvisningar för över 70-åringarnas coronavirusvardag:

  • Håll kontakt med dina närstående på ett tryggt sätt: träffa dem helst ute, håll säkerhetsavståndet.
  • Ta vara på din hälsa: var ute, rör på dig, ät mångsidigt och regelbundet.
  • Sköt om behandlingen av eventuella långtidssjukdomar, avboka inte dina läkartider i onödan.

Det är fortfarande ytterst viktigt att hålla ett säkerhetsavstånd på ca 2 meter och att iaktta god handhygien.

Soites rådgivning för äldre om coronaviruset: 06 828 7288

Över 70-åriga äldre kan ringa numret om de har frågor om coronavirussituationen. Rådgivningstelefonen svarar på praktiska frågor om coronasituationen, t.ex. "Var kan jag beställa butiksservice?" eller "Hur sköter jag apoteksärenden?"

Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

På numret 06 828 7288 ges inga vårdanvisningar vid misstanke om coronavirusinfektion eller om behandling – i dessa ärenden får du hjälp av Soites rådgivningstelefon gällande coronaviruset.

Soites telefonrådgivning för misstänkta fall av coronavirus  06 828 7499

Soites telefonrådgivningen betjänar dagligen kl. 8-20 på numret 06 828 7499.

Telefonrådgivningen ger råd om man misstänker att man fått en coronavirussmitta. Rådgivningen ger inte allmän hälsorådgivning. 

Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt:  Soites samjour, tfn 06 826 4500.

Under 16 år gamla som insjuknat: Soites barnakut, tfn 06 826 4444

Social- och hälsovårdsministeriets telefonrådgivning 0295 535 535

Rådgivningen är i det inledande skedet i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Telefonrådgivningen 0295 535 535 har öppet på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Den betjänar för närvarande på finska och i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Upp

Uppdaterad 20.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut