Du är här

Säkerhet

Ordningslagen har ersatt de kommunala ordningsreglerna från den 1 oktober 2003. Den nya ordningslagen skall främja ordning och säkerhet på allmänna platser. Polisinrättningen i Österbotten svarar för ordning och säkerhet på allmänna platser i Karleby.

Räddningsverkets uppgifter är förebyggande av eldsvådor och andra olyckor, räddningsverksamhet och befolkningsskydd. Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk ansvarar för räddningstjänster och oljebekämpning på ett område som stäcker flera kommuner.

Gränsbevakningsväsendet är ledande inom sjöräddningen i Finland, men sjöräddningen utförs av samtliga myndigheter verksamma i havs och kustområdena, handels-sjöfarten samt frivilliga organisationer. Polisen övervakar trafiken på insjöarna och i närheten av hamnarna längs havskusten.

Upprätthållande av ordning

Var och en har rätt att vistas och röra sig på allmänna platser utan att bli hotad eller störd. Allmänna platser är t.ex. gator, parker, idrottsplaner, begravningsplatser, kollektiva trafikmedel, ämbetsverk, restauranger och byggnader som är öppna för allmänheten. 

Polisen svarar för ordningen på allmänna platser

Polisen svarar för ordning och säkerhet på allmänna platser, bl.a. genom att patrullera och rycka ut vid alarm. Polisen strävar också efter att förebygga brott och ordningsproblem i samarbete med olika myndigheter, olika sammanslutningar och med invånarna i området.

Bevakningsföretag och väktare

Polisen svarar i regel för ordning och säkerhet på allmänna platser. Bevakningsföretag och väktare som är anställda hos dem övervakar privat ordning. Väktare som är anställda hos ett bevakningsföretag ska ha ett giltigt godkännande som väktare av den lokala polisen.

Ordningsvakter

Ordningsvakter har till uppgift att vid en viss tillställning eller ett visst område svara för ordning och säkerhet samt förhindra brott och olyckor. Av ordningsvakter krävs 18-års ålder och erforderlig utbildning. En person som saknar utbildning som godkänts av inrikesministeriet kan också bli godkänd som ordningsvakt av den lokala polisen, för en enskild tillställning.

Källor: polis.fi, suomi.fi

Karleby stad svarar inte för skador som är en direkt eller indirekt följd av fel på dessa webbsidor. På stadens webbsidor finns länkar till utomståendes webbsidor, vars innehåll staden inte heller svarar för.

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut