Olet tässä

Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Elinkeinot ja kaupunkikehityksen tavoitteena on varmistaa puitteet, jotka mahdollistavat kaupungin elinvoiman säilymisen vahvana tulevaisuudessakin.

Elinkeinot ja kaupunkikehitys

 • huolehtii yritysten toimintaedellytysten toimivuudesta ja kehittämisestä
 • huolehtii yritystonttien saatavuudesta
 • huolehtii kaupungin vetovoimaisuuden kehittämisestä
 • edesauttaa yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa
 • vastaa kaupunkikonsernin matkailutoiminnasta
 • vastaa Kokkolan elinkeino- ja yritystoiminnan näkyvyydestä

Elinkeinot ja kaupunkikehitys toimii verkostomaisena organisaationa, johon keskeisinä toimintayksikköinä kuuluvat:

 • KOSEK (Kokkolanseudun Kehitys Oy)
 • Kokkolan Teollisuuskylä Oy ja sen tytäryritykset
 • Kokkolan Matkailu Oy
 • Nuorisokeskus Villa Elba
 • Kokkolan Kehitysyhtiö Oy, KIP Infra Oy ja Kip Service Oy

Keskeisiä verkostokumppaneita ovat lisäksi lähialueiden kehitysyhtiöt, alueen yrittäjäjärjestöt ja kauppakamari, seudun oppilaitokset ja yliopistokeskus sekä alueelliset päärahoittajat.

Kaupungin strategian pohjalta laadittu Kokkolan elinvoimaohjelma vuosille 2019−2022 viestii eri toimijoille kaupungin elinkeinojen kehittämisen tavoitteista ja toimintatavoista. Se luo suuntaviivat myös kaupungin oman toiminnan kehittämiselle ja toimii ohjaavana dokumenttina konserniyhtiöiden strategioiden laadinnassa.

Sivun alkuun

Päivitetty 15.6.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta