Du är här

Näringsliv och stadsutveckling

Målet med stadens näringsliv och stadsutveckling är att säkerställa förutsättningarna för att kommunen ska kunna upprätthålla sin starka livskraft även i framtiden.

Karleby stads näringsliv och stadsutveckling

 • ser till att företagen har fungerande verksamhetsförutsättningar och utvecklar dessa
 • ansvarar för utbudet på företagstomter
 • ansvarar för utvecklingen av stadens dragningskraft
 • främjar företagens möjligheter att hitta kompetent arbetskraft
 • ansvarar för stadskoncernens turistfunktioner
 • ansvarar för närings- och företagsverksamhetens synlighet i Karleby

Näringsliv och stadsutveckling fungerar som en nätverksorganisation, där följande centrala verksamhetsenheter ingår:

 • KOSEK (Karlebynejdens Utveckling Ab)
 • Karleby Industriby Ab och dess dotterbolag
 • Karleby Turism Ab
 • Ungdomscentra Villa Elba
 • Karleby Utvecklingsbolag Ab, KIP Infra Oy och KIP Service Oy

Andra centrala nätverkssamarbetspartner är ”grannutvecklingsbolag”, företagarorganisationerna och handelskammaren, läroanstalterna i regionen och universitetscentret och regionala huvudfinansiärer.

Karleby stads livskraftsprogram 2019−2022 baserar sig på strategin för Karleby stad. Näringsprogrammet ger näringslivet, hela kommunkoncernen, intressentgrupper och andra aktörer inom verksamhetsmiljön information om mål och verksamhetssätt för hur stadens näringar kan utvecklas, men skapar därtill riktlinjer för hur den egna verksamheten kan utvecklas.

Upp

Uppdaterad 15.6.2020 | Skicka respons | Skriv ut