Du är här

Sommarjobb

Ansökningstiden har gått ut 28.2.2019. Beskedet om sommarjobb sänds senast den 24 april till alla sökande, dvs. också till dem som inte kan erbjudas sommarjobb.

Avsikten med sommarjobben är att introducera unga i arbetslivet

Karleby stad erbjuder årligen ca 250 sommarjobb. Staden försöker erbjuda sommarjobb för så många unga som möjligt och arbetserfarenhet för studerande inom olika branscher.

Man försöker i första hand anställa unga som inte har fått sommarjobb hos staden tidigare. Staden anställer skolelever och studerande för olika assisterande arbetsuppgifter.

Avsikten med sommarjobben är att introducera unga i arbetslivet och olika yrken, erbjuda dem möjlighet att få erfarenhet av lönearbete, underlätta deras val av yrke och senare deras övergång till arbetslivet.

De som har hunnit längre i sina studier eller är klara med dem har möjlighet att bli anställda som vikarier för mer krävande uppgifter beroende på situationen.

Lön

Sommarjobbarnas uppgiftsbaserade lön är 1000 euro/mån.

Anställningens längd och arbetstiden är följande:

Skolelever och studenter

  • anställningens längd tre veckor och arbetstiden 85 procent av branschens normala arbetstid
  • totallönen uppgår till ca 668 euro

De som har studerat branschen i fråga minst ett år

  • anställningens längd en månad och arbetstiden branschens normala arbetstid
  • totallönen uppgår till ca 1 124 euro

Upp

Uppdaterad 18.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut