Du är här

Stadens sysselsättningstjänster


Stadens sysselsättningstjänster har som mål att stöda klientens väg till den öppna arbetsmarknaden genom tjänster som främjar sysselsättningen samt att fungera som stöd- och expertenhet i sysselsättningsfrågor.

Sysselsättningstjänster är:

  • Lönesubventionerat arbete
  • Sommararbete
  • Bidrag till arbetsgivare för sommarjobb

Sysselsättningstjänster samarbetar intensivt med klienten, stadens olika förvaltningar, arbets- och näringsbyrån, servicecentret för arbetskraft, regionens projektaktörer, företag och andra aktörer inom den privata sektorn för att främja klientens sysselsättning. Viktiga samarbetspartner är bla:

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS TYP

ÖSTERBOTTENS TE-BYRÅ

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ

Upp

Uppdaterad 12.9.2017 | Skicka respons | Skriv ut