Du är här

Stadens sysselsättningstjänster

Stadens sysselsättningstjänster har som mål att stöda klientens väg till den öppna arbetsmarknaden genom tjänster som främjar sysselsättningen samt att fungera som stöd- och expertenhet i sysselsättningsfrågor.

Sysselsättningstjänster är:

  • Lönesubventionerat arbete
  • Sommararbete
  • Bidrag till arbetsgivare för sommarjobb

Sysselsättningstjänster samarbetar intensivt med klienten, stadens olika förvaltningar, arbets- och näringsbyrån, servicecentret för arbetskraft, regionens projektaktörer, företag och andra aktörer inom den privata sektorn för att främja klientens sysselsättning.

Viktiga samarbetspartner är bl.a:  Mellersta Österbottens TYP, Österbottens TE -byrå, Kokkotyö -stiftelsen.

Upp

Uppdaterad 23.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut