Olet tässä

Energiatehokkuus kaupungin toiminnoissa

Kokkolan kaupunki liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimusjärjestelmään joulukuussa 2010.

Energiatehokkuussopimus koskee kaupungin omien toimintojen energiankäyttöä. Sopimuksen piirissä ovat kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon energiankäyttö.

Kaupungin kokonaan omistamat yhtiöt kuuluvat sopimuksen piiriin, kuten myös kaupungin hallinnoimien liikenne- ja kuljetustoimintojen energiankäyttö, mikäli nämä toiminnot eivät ole jonkun muun sopimuksen piirissä.

Sopimuksen ulkopuolella ovat energiantuotanto ja joukkoliikenne, joilla on omat alakohtaiset sopimukset.

Kaupungin ulosvuokratut tilat kuuluvat suunnitelman piiriin, mikäli kaupunki maksaa energiankulutuksen ja vastaa kulutusseurannasta. Myös vuokratut tilat, joiden energiakustannukset kaupunki maksaa, ovat mukana sopimuksessa.

Kaupunki on laatinut toimintasuunnitelman energiankäytön tehostamiseksi kaupungin omissa toiminnoissa vuosina 2008-2016. 

Tavoitteena energiansäästö 

Energiatehokkuussopimuksen keskeinen tavoite on 9 prosentin energiansäästö sopimuskaudella. Kokkolan kaupungin energiansäästön kokonaistavoite on kiinteä 8 706 MWh:n energiamäärä, joka on laskettu vuoden 2009 kaupungin lämmön, sähkön ja polttoaineiden kulutuksesta.

Energiansäästöllä pyritään kustannussäästöihin sekä vähentämään kaupungin ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia.

Sivun alkuun

Päivitetty 31.5.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta