Du är här

Öde- och gäststugor

Längs friluftslederna och i skärgården finns öde- och gäststugor som får användas av alla som gör utflykter. Ställena lämpar sig som rastplatser för dagsutflykter och vissa platser har övernattningsmöjligheter. På dessa webbsidor finns bilder, kartor och beskrivningar på utrustningsnivån vid stugorna.  

Jägarstugan

JägarstuganJägarstugan ligger längs Skärgårdsleden i Öja. Miljön på området är naturvacker skogsterräng. Området hör till Kåtölandets Natura 2000-nätverk. Stugan, som är låst, är en historisk sevärdhet. Den ägs av Karlebynejdens försvarsgille rf., till vilka förfrågningar om guidning kan riktas. På gården finns en toalett, brunn och bänkar. Området lämpar sig som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Kalvholmens ödestuga

Kalvholmens ödestugaÖdestugan ligger längs Skärgårdsleden. Fingersöflagan som ligger i närheten hör till Kåtölandets Natura 2000-nätverk. Omgivningen vid ödestugan är varierande skogsterräng. Stugan lämpar sig som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Rastimaja

RastimajaRastimaja, som ägs av Kokkolan Latu rf., ligger längs Trullöns friluftsled. Rutten är i bruk året runt. På gården finns en infotavla med kartor, toalett, avfallshantering och en kåta. Stugan och kåtan är öppna på helgarna under skidsäsongen. Kanotstranden ligger vid en klippstrand ca. 150 meter öster om Rastimaja. Läge på kartan.

Remmargrundets ödestuga

Remmargrundets ödestugaÖdestugan, som ligger vid Remmargrundets södra strand i skuggan av det glesa trädbeståndet, underhålls av Skärgårdsrådet. Landstigningsplatsen ligger också på södra stranden, vilket medför att landstigningen kan vara svårt vid västlig vind. På ön finns en infotavla, grilltak och en toalett. I ödestugan kan man övernatta. Läge på kartan.

Renös ödestuga

Renös ödestugaÖdestugan ligger i norra ändan av Renön. Den lilla stugan lämpar sig både som rastplats för dagsutflykter och för övernattning. Till utrustningen hör bastu, toalett, infotavla och lägerplats. Landstigningsplatsen ligger inne i viken bakom vågbrytaren. Vid nordlig vind kan det vara svårt att stiga i land. Läge på kartan.

Södra Trutklippans gäststuga

Södra Trutklippans gäststugaGäststugan, som ägs av Sjöfartsverket, ligger på öns norra sida vid de öppna klipporna med glest trädbestånd. I gäststugan kan små grupper övernatta. Bokning och nyckel sköts via Villa Elba. På ön finns en liten båthamn på den nordvästra sidan, infartsleden går nära ändan av den nordliga vågbrytaren. Vid nordlig och nordvästlig vind kan det vara svårt att stiga i land. Hela ön hör till strandskyddsområdet och Natura 2000-nätverket. Läge på kartan.

Tankars gäststuga

Tankar informationstavlaGäststugan ligger i närheten av gästhamnen på öns östra strand. Stugan lämpar sig för övernattning, bokningarna sköts av Karleby Turism (Köpcentret Chydenia). Till Tankars mångsidiga tjänster hör bl.a. ett vindskydd, sälfångstmuseum, sommar café, bastu, inkvarteringsutrymmen, toaletter och avfallshantering (Håll Skärgården ren rf.) under sommarmånaderna. Längs den 1,2 km långa naturstigen kan man bekanta sig med öns natur, geologi och gamla fiskekultur. På ön får man röra sig endast på de märkta stigarna. Under fåglarnas häckningstid 15.4 - 31.7 är det förbjudet att vistas på öns norra klippor. Tankar hör till Larsmo skärgårds Natura 2000-nätverk. Läge på kartan.

Ödestugan / älgstugan vid Vionharju

Ödestugan / älgstugan vid VionharjuÖdestugan ligger i Ullava på ett naturvackert ställe norr om Vionnevas myrskyddsområde. På gårdsplanen finns en lägerplats och en bastu. Från Veikko Vionojas skola löper en stig till ödestugan. Stället lämpar sig som rastplats för dagsutflykter och för övernattning. Vionneva hör till Natura 2000-nätverket. Läge på kartan.

Upp

Uppdaterad 22.8.2018 | Skicka respons | Skriv ut