Du är här

Kåtar och vindskydd

Vid friluftslederna i Karleby finns olika nivåers kåtar och skydd, vilka betjänar som rastplatser året runt för alla som rör sig i naturen. En del av dessa objekt lämpar sig för övernattning. På dessa webbsidor hittas kartor över var kåtarna och skydden finns, bilder på dem samt information om utrustningsnivån vid dessa.

Haapkoskis skydd

Haapkoskis skyddSkyddet ligger vid Perho ås friluftsled (13,2 km). Den ligger vid en björkdunge nära stranden som sluttar mot den stritt strömmande åbädden. I kåtan finns en eldstad och bänkar. På gårdsplanen finns en lägerplats med bord/bänkar samt en toalett. På infotavlan finns en karta över området samt uppgifter om naturen på området. Stället lämpar sig mycket bra som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Houraatinmäkis kåta

Houraatinmäkis kåtaKåtan ligger vid Houraatis motionsspår, ca. 50 meter från dess startpunkt. Kåtan ligger på ett stenigt område omringat av ung tallskog. Motionsspåret som startar vid parkeringsplatsen är i bruk året runt. Kåtan lämpar sig som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Koirakaris kåta

Kåtan ligger på Koirakari ö vid Ullavanjärvi. Till kåtan kommer man med båt eller längs isen på vintern. Ön är en etapp för den traditionella månskensskidningen och Ullavajärvis skidspårsutflykt. En snöskoterled löper via ön på vintern.  Läge på kartan.

Korvgrävens kåta

Korvgrävens kåtaKåtan ligger längs Skärgårdsleden i Öja. Kåtan är vid jaktstugans gårdsplan i skogsterrängen nära Korvgrävens vassbelagda strand. I kåtan finns en eldstad och bänkar. Den lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Lillpottens kåtar

Lillpottens kåtarDe två kåtarna ligger längs Såkas friluftsled, som är i bruk året runt, vid östra stranden av Lillpottens damm. Omgivningen består av skogsterräng. I båda kåtarna finns eldstäder och bänkar. På gårdsplanen finns en lägerplats, toalett och ett avfallskärl. Stället passar utmärkt som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Norra Hamnskärets kåta

Norra Hamnskärets kåtaKåtan, som liknar ett lusthus, ligger på Norra Hamnskärets östra strand, bredvid landstigningsbryggan. Området ägs av Karleby stad, men användningsrättigheterna har uthyrts till Gamlakarleby Segelförening rf. Alla som gör utflykter i området får dock använda sig av kåtan. Bryggan lämpar sig också för segelbåtar. Norra Hamnskärets norra del hör till Larsmo skärgårds Natura 2000-nätverk. Läge på kartan.

Päiväjärvis kåta

Päiväjärvis kåtaKåtan ligger på ett naturvackert ställe vid Päiväjärvis strand. Kåtan är i närheten av den vassbelagda stranden, dels på sumpmarksområde och dels omringad av skogsterräng. I kåtan finns en eldstad och bänkar. 150 meter ifrån kåtan finns ett vindskydd med en lägerplats. Dit kommer man längs spångar. Läge på kartan.

 Rastimajas kåta

Rastimajas kåtaRastimaja är en skidstuga vid Trullön, norr om Karleby centrum, som ägs och underhålls av Kokkolan Latu. Trullöns friluftsled, som är i bruk året runt, löper via Rastimaja. Rastimaja och kåtan är öppna på helgarna under skidsäsongen. På gårdsplanen finns en infotavla med kartor, toalett och ett avfallskärl. På stranden, ca. 100 meter ifrån Rastimaja, finns en landstigningsplats för paddlare Läge på kartan.

Skatörens skydd

Skatörens skyddSkyddet ligger i Öja, på västra stranden av Jåksholmsfjärden. Skyddet är i skogsterrängen i närheten av den frodiga och vassbelagda sjöviken. I skyddet finns en eldstad och sovplatser. På utsidan finns en lägerplats och en toalett. Skyddet lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter samt för övernattning. Båtleden går bredvid landstigningsplatsen och skyddet ligger längs snöskoterleden på vintern.  Läge på kartan.

Storforsens kåta

Storforsens kåtaKåtan ligger längs Perho ås friluftsled (13,2 km), som är i bruk året runt. Kåtan är i närheten av Storforsens vackra strand, bredvid ruinen av det gamla kraftverket, i skuggan av den frodiga strandskogen och granbeståndet. I kåtan finns en eldstad och bänkar, på gårdsplanen finns en lägerplats, vedbod, bord/bänkar samt toalett. På infotavlan finns en karta samt uppgifter om områdets natur. Kåtan lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter. Landstigningsplats för paddlare finns 200 meter uppströms från Storforsen, på åns västra strand. Läge på kartan.

Kåtan vid Vähäjärvis skjutbana

Kåtan vid Vähäjärvis skjutbanaKåtan ligger längs Pokenharjuntie i Ullava. Kåtan är i skogsterräng och mot söder öppnar sig ett åkerlandskap. I närheten av kåtan går ett skidspår, som görs på talko ifall vädret tillåter. En snöskoterled löper ca. 500 meter ifrån kåtan. Läge på kartan.  

Äijänsaaris kåta

Äijänsaaris kåtaKåtan ligger längs Perho ås friluftsled (13,2 km). Perho ås strandområde är vacker stenstrand och ån strömmar stritt vid Äijänsaari. I kåtan finns en eldstad och bänkar. Kåtan passar utmärkt som rastplats för fiskare och för dem som gör dagsutflykter. I närheten av stranden finns en lägerplats och bänkar. Läge på kartan.

Upp

Uppdaterad 19.5.2014 | Skicka respons | Skriv ut