Du är här

Vindskydden

I Karleby, längs friluftslederna och i naturen, finns flera vindskydd som betjänar som rastplatser året runt för alla som rör sig i naturen. På dessa webbsidor finns bilder och information om var vindskydden ligger samt utrustningsnivån vid dessa.

 
 Harjukari

HarjukariI Karleby, längs friluftslederna och i naturen, finns flera vindskydd som betjänar som rastplatser året runt för alla som rör sig i naturen. På dessa webbsidor finns bilder och information om var vindskydden ligger samt utrustningsnivån vid dessa. Läge på kartan.

Hällskär

HällskärVindskyddet ligger på strandklipporna vid Hällskärs udde. I omgivningen finns vackra tallar typiska för klippområden. Längs isspåret, som börjar vid Harrbåda och löper via Rastimaja ända till Renön, kommer man också fram till vindskyddet. Landstigning från båt är svårt p.g.a. steniga och grunda stränder. Läge på kartan.

Jussinpauha

JussinpauhaVindskyddet ligger vid Vattaja längs Karinpolku- leden, i skuggan av tallskogen. Startpunkterna för Karinpolku ligger i norr vid Vattajas simstrand och i söder vid Kilpipakka. En stig från Ohtakarivägen bredare ställe leder också till vindskyddet. I närheten finns ett fågeltorn och Vatunginjärvis naturstig. Läge på kartan. 

Kyrkbacken

KyrkbackenVindskyddet ligger längs motionsspåret, som börjar vid Kyrkbackens idrottsplats. Det belysta motionsspåret (? km) är i bruk året runt. Framför skyddet finns en eldstad samt bänkar. Stället lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter året runt. Läge på kartan.

Köukarberget

KöukarbergetVindskyddet ligger intill parkeringsplatsen, bakom skidstugan. Framför skyddet finns en eldstad. Det belysta motionsspåret är i bruk året runt. Från parkeringsplatsen går en stig till Perho ås friluftsled. På området finns frisbeegolfbana, skateboardramper och infotavlor med kartor över området. Läge på kartan.

Lahdenkrooppi

Vindskyddet ligger bredvid vägen i närheten av Lahdenkrooppi. Man får inte röra sig på området då Försvarsmakten har skjutövningar. I närheten finns Försvarsmaktens vakttorn, som lämpar sig för fågelåskådning. Området hör till Natura 2000-nätverket. Läge på kartan.

Långskäret

LångskäretLångskärets vindskydd ligger vid skogsbrynet på stranden. Landstigningsplatsen finns i den grunda viken på öns västra sida. Vid nordlig vind kan det vara svårt att stiga i land. På ön finns också ett grilltak, en komposttoalett och bastu. Största delen av ön består av tallbestånd typiskt för klippområden, östra delen består av branta klippor och norra delen av gammalt granbestånd. Observera fåglarnas häckningstid 15.4 - 31.7. Läge på kartan.

Långviken

LångvikenVindskyddet ligger längs Knivsunds friluftsled i Öja, i skuggan av granskogen nära Långvikens strand. Bredvid skyddet finns en lägerplats med bänkar och bord. Vindskyddet lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter och för övernattning. Läge på kartan.

Maijanaro

MaijanaroVindskyddet ligger vid Karinpolku-leden, i korsningen av Strandlottsvägen och Selkäpauhavägen. På stället finns en eldstad och bänkar. Karinpolku (7,3 km) löper från Kilpipakka till Vattajas simstrand. Vindskyddet lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter.
Läge på kartan.

Matkuskorpi

MatkuskorpiVindskyddet ligger längs Matkuskorventie ca. 4 km från Kajaanavägen. Den ligger i skogsmiljö, vid stommen av en hög stenformation. På området finns en lägerplats, bänkar och en toalett. Vindskyddet lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Päiväjärvi

PäiväjärviVindskyddet ligger på ett naturvackert ställe vid Päiväjärvis västra strand. Skyddet är nära stranden och omringat av unga björkar. Det är ca. 150 meter till kåtan. Vindskyddet lämpar sig som rastplats för fiskare och för dagsutflykter. Läge på kartan.

Renögrundet

PoroluodonkariVindskyddet ligger på öns västra strand. Den väl skyddade hamnen ligger på öns sydsida. Till hamnen finns bemärkta båtleder både från väst och nordost riktning. Renögrundet är ett mycket gammalt fiskeläge. I hamnen finns en infotavla och på öns norra sida finns en gammal fyr samt en fornminneslabyrint. Renögrundet hör till Karleby skärgårds Natura 2000-nätverk. På sommarn finns det betande får på ön. Husdjuren bör hållas kopplade. Under fåglarnas häckningstid 1.5-31.7 bör man inte röra sig på öns norra klippor och inte heller vid strandängarna. Då Försvarsmakten har skjutövningar på området bör man observera vilka restriktioner som gäller för båtfarare.
Läge på kartan.

Repskäret

RepskäretVindskyddet ligger på öns östra strand, i närheten av landstigningsplatsen. Båtarna skall fästas vid norra strandens klippor. Västlig och nordlig vind försvårar landstigningen. På ön finns ett grilltak, toalett och på sommaren avfallshantering (Håll Skärgården ren rf.). Ön består till största delen av klippor. Den hör till Karleby skärgårds Natura 2000-nätverk. Under fåglarnas häckningstid 15.4 - 31.7 skall man undvika att röra sig på öns norra sida. Läge på kartan.

Ristilampi

RistilampiRistilampi ligger vid kommungränsen av Kronoby och Kelviå vid Ristineva myrskyddsområde. Vindskyddet ligger på den vackra sydsluttningen vid gränsen av myren. Området lämpar sig som rastplats för dagsutflykter. Det finns ingen vägledning till vindskyddet. Läge på kartan.

Sandhagen

SandhagenVindskyddet ligger vid startpunkten av Sandhagens motionsspår. Vid skyddet finns en lägerplats, bänkar och bord. Infotavla med karta över Sandhagen/Harrbåda området samt vägledning till Gamla Kalles trodon finns. Området domineras av tallmoar. Motionsspåret är i bruk året runt. Vindskyddet lämpar sig som rastplats för alla som rör sig på området. Läge på kartan.

Tankar

TankarVindskyddet ligger vid gästhamnen på öns östra sida. I skyddet finns en eldstad, sovplatser samt bord och bänkar utanför. Till öns mångsidiga tjänster hör bl.a. ett sommar café, sälfångstmuseum, bastu, inkvarteringsutrymmen, toaletter och avfallshantering på sommarn (Håll Skärgården ren rf.). Längs den 1,2 km långa naturstigen kan man bekanta sig med öns natur, geologi och gamla fiskekultur. När man rör sig på området bör man hålla sig på de bemärkta stigarna. Under fåglarnas häckningstid 15.4 - 31.7 är det förbjudet att röra sig på öns norra klippor. Tankar hör till Larsmo skärgårds Natura 2000-nätverk. Läge på kartan.

Vindskyddet vid Kapularäme

Vindskyddet ligger i Alikylä, Ullava längs en skogsväg som leder till myrskyddsområdet i Lähdenneva. Om vädret tillåter löper ett skidspår via vindskyddet på vintern. Stället lämpar sig som rastplats för dagsutflykter. Lähdenneva, som ligger i närheten, hör till Natura 2000-nätverket.

Vitsand

VitsandVindskyddet ligger norr om Karleby centrum vid Vitsands simstrand på Trullön. Vindskyddet är i skogsbrynet på den naturvackra sandstranden. På parkeringsplatsen finns en tavla med information om Trullöns friluftsled. På stranden finns omklädningshytter, avfallshantering och en komposttoalett. Läge på kartan.

Vähäjärvi

VähäjärviVindskyddet ligger i närheten av stranden på öster om Vähäjärvi. Man kommer till stället genom att köra ca. 400 meter längs Höökintie och sedan svänga år höger, mot stranden. Vindskyddet lämpar sig som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Upp

Uppdaterad 19.5.2014 | Skicka respons | Skriv ut