Du är här

Lägerplatser och grilltak

 I Karlebyregionen finns flera lägerplatser och grilltak, vilka betjänar som rastplatser för alla som rör sig i naturen. På dessa webbsidor hittas information om var lägerplatserna och grilltaken ligger, bilder på dem samt beskrivning på utrustningsnivån vid dem.

Bredvikens grilltak

Bredvikens grilltakBredvikens grilltak ligger på simstranden, omringad av sanddyner. Från parkeringsplatsen går det spångar ända fram till stranden. Stället passar utmärkt som rastplats för dagsutflykter. På stranden finns en toalett, omklädningshyddor och avfallshantering på sommaren.
Läge på kartan.

Bredvikens lägerplats

Bredvikens lägerplatsLägerplatsen ligger längs Bredvikens naturstig (3,5 km). På lägerplatsen finns bänkar och en liten vedbod. Området består av skog täckt av lavor och kvistvegetation och mellan sandbankerna finns ett torrt barrtäcke som är lätt at ta sig fram på. Lägerplatsen lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Grilltaket vid Långö simstrand

Grilltaket vid Långö simstrandGrilltaket ligger vid Öjas simstrand. I grilltaket finns en eldstad och bänkar. På simstranden finns bord och bänkar, omklädningshytter, toalett och avfallshantering på sommaren. På stranden finns också en historisk korsu/fiskemuseum. Från parkeringsplatsen startar Skärgårdsleden och Håckis trodon. Läge på kartan.

Grilltaket vid Ohtakari

Grilltaket vid OhtakariGrilltaket ligger vid Vattajanniemis udde, vid parkeringsplatsen. I grilltaket finns en eldstad och bänkar. På parkeringsplatsen finns en toalett och en karta över Ohtakari. På ön finns bl.a. ett utsiktstorn, naturstig, lägercentrum, fiskehamn och fiskemuseum, samt en grill/bar under sommaren. Läge på kartan.

Haapkoskis lägerplats

Haapakoskis lägerplatsLägerplatsen ligger längs Perho ås friluftsled (13,2 km). Lägerplatsen är i skuggan av björkar vid stranden och i närheten av skyddet. Vid lägerplatsen finns bänkar och bord, infotavla med kartor och en toalett. Stället lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter.
Läge på kartan.

Hickarös lägerplats

Hickarös lägerplatsLägerplatsen ligger bredvid Hickarö strandmotell vid stranden av Öjasjön. Bredvid lägerplatsen finns en fiskebrygga och en toalett. På parkeringsplatsen finns en infotavla med karta/sjökarta över området. Stället lämpar sig som rastplats för dagsutflykter, också för rörelsehindrade och som startpunkt för paddlare. Läge på kartan.

Lohtajan pesäkivet

Kälviän pesäkivetStenarna ligger på en tallås i närheten av Kelviås och Lochteås gräns. De består av stora flyttblock, som ligger tätt intill varandra. Högsta topparna är t.o.m. 10 m höga. På stället finns en lägerplats, men brännveds försörjning finns inte, d.v.s. det lönar sig att ta med egen ved. Läge på kartan.

Lägerplatsen vid Halkokaribacken

Lägerplatsen vid HalkokaribackenLägerplatsen ligger längs Norra omfartsvägen, vid Halkokaris näridrottsområde. I närheten finns tre bänkar försedda med tak och ett avfallskärl. På området finns ett motionsspår som är i bruk året runt, en pulkabacke, skateboardramper, korgbollsplan samt startpunkten för Trullöns friluftsled (12,9 km). Stället lämpar sig utmärkt för mångsidiga utomhusaktiviteter, evenemang och som rastplats för motionärer. Stället lämpar sig också för rörelsehindrade. Läge på kartan.

Lägerplatsen vid Palma

Lägerplatsen vid PalmaLägerplatsen ligger vid klipporna i närheten av Palmas simstrand. Vid parkeringsplatsen finns avfallshantering och startpunkten för motionsspåret, som är i bruk året runt. Stället lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Lägerplatsen vid Rödbergets simstrand

Lägerplatsen vid Trullöns fiskehamnLägerplatsen ligger vid Trullöns västra strand. Vid lägerplatsen finns bord och bänkar. På parkeringsplatsen finns en infotavla om Trullöns friluftsled (12,9 km) samt ett avfallskärl på sommaren. Vid simstranden finns omklädningshytter och en komposttoalett. Läge på kartan.

Lägerplatsen vid Trullöns fiskehamn

Trullöns lägerplatsLägerplatsen ligger i ändan av Trullöudden i närheten av stranden. Vid Lägerplatsen finns bänkar och en liten vedbod. Trullöns friluftsled löper ända fram till fiskehamnen. På området finns också ett fågeltorn samt en infotavla med kartor över området och en komposttoalett. Stället lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Lägerplatsen vid Vattaja simstrand

Lägerplatsen vid Vattaja simstrandLägerplatsen ligger på ett sandområde i omedelbar närhet av parkeringsplatsen. Vid lägerplatsen finns bänkar. Vid parkeringsplatsen finns en toalett, kartor och infotavlor samt startpunkten för naturstigen. Karinpolku-stigen (7,3 km) börjar från spångleden som löper bredvid lägerplatsen. Läge på kartan.


Långskärets grilltak

Långskärets grilltakLångskärets grilltak ligger i närheten av stranden. Landstigningsplatsen ligger i den grunda viken på öns västra sida. Vid nordlig vind kan det vara svårt att stiga i land. Landstigningen sker vid den byggda stenavsatsen. På ön finns också ett vindskydd, toalett och en bastu. Läge på kartan.

Mustakaris lägerplats

Mustakaris lägerplatsLägerplatsen ligger i närheten av gästhamnen vid Mustakari. Vid lägerplatsen finns bänkar och bord. Stället lämpar sig som rastplats för dagsutflykter. Restaurangen vid Mustakari har öppet under sommarsäsongen. Läge på kartan

Remmargrundets grilltak

Remmargrundets grilltakGrilltaket, som underhålls av Skärgårdsrådet, ligger på klipporna i närheten av stranden. Landstigningsplatsen är på öns södra strand. Vid västlig vind kan det vara svårt att stiga i land. På ön finns också en ödestuga (underhålls av Skärgårdsrådet), infotavla samt en toalett. Remmargrundet har glest trädbestånd och terrängen består till största delen av klippor och stenar. Läge på kartan.

Repskärets grilltak

Repskärets grilltakGrilltaket ligger på klippområdet i närheten av stranden. Landstigningsplatsen ligger på öns västra strand, båten fästs vid norra stranden av viken, i klipporna vid grilltaket. Vid västlig och nordlig vind kan landstigningen vara svår. På ön finns också ett vindskydd, toalett och avfallshantering på sommaren (Håll Skärgården ren rf.). Ön hör till Karleby skärgårds Natura 2000-nätverk. Under fåglarnas häckningstid (15.4 - 31.7) är det förbjudet röra sig på öns norra klippor.
Läge på kartan. 

Skatörens lägerplats

Skatörens lägerplatsLägerplatsen ligger vid väststranden av Jåksholmsfjärden i Öja. Lägerplatsen är i skogsterräng i närheten av den frodiga och vassbelagda viken. I närheten finns också ett skydd och en toalett. Stället lämpar sig bra som rastplats för dagsutflykter samt för övernattning. Båtleden går förbi landstigningsplatsen och på vintern är lägerplatsen längs snöskoterleden. Läge på kartan.

Storforsens lägerplats

Storforsens lägerplatsLägerplatsen ligger längs Perho ås friluftsled (13,2 km). Lägerplatsen är vid stranden bredvid kåtan i skuggan av den frodiga strandskogen och granbeståndet. På området finns en infotavla med kartor och bord/bänkar samt en toalett. Stället lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter. Landstigningsplats för paddlare ligger 200 m uppströms från kåtan, på åns västra strand. Läge på kartan.

Vessis lägerplats

Vessis lägerplatsLägerplatsen ligger längs Perho ås friluftsled, norr om Vessis järnvägsbro. Lägerplatsen är i skuggan av frodig strandskog i närheten av Perho ås steniga strand. Stället passar som rastplats för dagsutflykter. Läge på kartan.

Äijänsaaris lägerplats

Äijänsaaris lägerplatsLägerplatsen ligger längs Perho ås friluftsled (13,2 km), som är i bruk året runt. Strandområdet vid Perho å är vacker stenstrand och ån strömmar stritt vid Äijänsaari. Vid lägerplatsen finns bänkar och i närheten finns en toalett. I skuggan av granskogen finns en kåta med eldstad och bänkar. Stället lämpar sig utmärkt som rastplats för dagsutflykter.  Läge på kartan.

Upp

Uppdaterad 23.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut