Du är här

Rastplatserna

Längs friluftslederna och i skärgården finns öde- och gäststugor som får användas av alla som gör utflykter. Ställena lämpar sig som rastplatser för dagsutflykter och vissa platser har övernattningsmöjligheter.

Längs friluftslederna och i naturen finns också flera vindskydd, olika nivåers kåtar och skydd, lägerplatser och grilltak, vilka betjänar som rastplatser för alla som rör sig i naturen.

På dessa webbsidor finns bilder, kartor och beskrivningar på utrustningsnivån vid stugorna, vindskydden, kåtarna och skydden, lägerplatserna och grilltaken.

Brännvedsförsörjningen

I fortsättningen omfattas stadens brännvedsförsörjning av följande 12 eldplatser/vindskydd:

 • Sandhagens vindskydd
 • Vitsands vindskydd
 • Hällskärs vindskydd
 • Grilltaket vid Bredvikens badstrand
 • Storforsens kåta och lägerplats
 • Haapakoskis vindskydd och lägerplats
 • Lillpottens kåtar
 • Renögrundets vindskydd och bastu
 • Päiväjärvis vindskydd och kåta
 • Houraatinmäkis kåta
 • Lägerplatsen vid Vattaja badstrand
 • Jussinpauhas vindskydd.

Dessa platser förses med långved samt en yxa och såg. Leveransen av trävara kan dock fördröjas, därför är det säkrast att ta med sig den ved man behöver.

Färdiga klabbar levereras bara på beställning. Den som inte ingår i stadens organisation debiteras 10 euro per säck för brännved och 20 euro för eventuell transport. Klabbar kan beställas på numret 044 780 9175. Den beställda veden kan hämtas från Kyrkbacken varvid ingen avgift debiteras för transporten.

Upp

Uppdaterad 22.2.2018 | Skicka respons | Skriv ut