Du är här

Karlebys natur och landskap

Staden som steg ur havet

Karleby stad har bokstavligen stigit ur havet under de senaste 4000 åren. Landhöjningen är snabbast i Finland, vilket förändrar naturen kontinuerligt när nytt land bildas hastigt på låga strandområden. Enligt växtgeografin ligger Karleby mellan syd- och mellanboreala området. Havet, skärgården, landhöjningskustens låga och frodiga vikar är typisk natur för Karleby. Strandlinjen är 380 km lång. Landhöjningsskärgården med sina åtskilliga flador och glosjöar är värdefulla vattenområden. När det gäller skogsnaturen är kustens frodiga strandskogar, som befinner sig i olika utvecklingsskeden, och flodlslätterna längs Perho å betydande områden. Även dynområden som har bildats av rörlig sand förekommer ännu i trakten av Yxpila och Bredviken.

Terrängen och landskapet delar staden i tre delar: Öja i väster är splittrat med både berghällar och små vattendrag, stadens mellersta del korsas i nordväst-sydost av en ås. Den har bildats av forntida glaciärer och fortsätter under havet som en tiotals kilometer lång låg sandformation. På östra sidan av åsen, på båda sidorna av Perho å, finns det ett område med moränås där berghällar inte är så vanliga. De högsta ställena i Karleby reser sig bara 40 meter ovanför havsytan. Åkrarna har röjts huvudsakligen på områden med tätt botten i gamla havsvikar där sulfithalten är hög, vilket orsakar typiska försurningsproblem.

Upp

Uppdaterad 16.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut