Olet tässä

Ammattimainen jätteenkeräys

Jätteen ammattimaisen keräyksen harjoittajan tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista. Toiminnanharjoittaja voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista saman kunnan alueella olevista vastaanottopaikoista, joihin se kerää jätettä välivarastoitavaksi.


Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja ilmoittaa jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Sivun alkuun

Päivitetty 8.4.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta