Olet tässä

Lannan aumausilmoitus

EU:n nitraattidirektiivi on annettu vuonna 1991 ja se on tullut Suomea sitovaksi vuonna 1994. Direktiivin tavoitteena on vähentää maataloudesta peräisin olevia typpipäästöjä vesistöihin antamalla määräykset lannan varastoinnista ja käytöstä. Nitraattidirektiivi on pantu Suomessa toimeen valtioneuvoston antamalla asetuksella (1250/2014) YSL 9 § ja 10 § nojalla.

Päätöksen mukaan tulee lantaa ja virtsaa tuottavien yksiköiden toimia siten, että niillä on pääsääntöisesti oltava varastointikapasiteetti vuoden tarvetta varten. Päätös koskee koko maaseutuja vastaavaa elinkeinoa mukaan lukien turkistarhat.

Asetuksen mukaisista määräyksistä voidaan poiketa siten, että asiasta tehdään erillinen poikkeamisilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeaminen voi koskea karjalannan varastoinnille edellettyä varastointitilavuutta, jolloin lanta toimitetaan esim. lannan vastaanottoluvan omaavalle sitä hyödyntävälle yritykselle tai toiselle maatalousyksikölle. Poikkeamisen toinen muoto on lannan kaukovarastointi aumassa. Auman tekeminen pellolle sallitaan työteknisistä tai työhygieenisistä syistä. Poikkeamisilmoitus tehdään Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Sivun alkuun

Päivitetty 19.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta