Olet tässä

Lupa-asiat ja ilmoitukset

Ympäristölainsäädännössä on määritelty luvanvaraiset tai ilmoitusvelvolliset toiminnot, joista voi syntyä päästöjä tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Tällaiselle toiminnalle tulee hakea lupa ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupamenettelyllä vähennetään ja ehkäistään toiminnoista aiheutuvia haittoja.

Viereisellä listalla on luettelo Kokkolan kaupungin ympäristön-suojeluviranomaiselta haettavista luvista ja ilmoituksista. Lomakkeet voi täyttää näytöllä, tulostaa ja allekirjoittaa. Ne tulee toimittaa allekirjoitettuna viranomaiselle. Lomakkeisiin on liitetty postitus- ja täyttöohjeet.

Sivun alkuun

Päivitetty 2.1.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta