Olet tässä

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristölainsäädännössä on määritelty luvanvaraiset tai ilmoitusvelvolliset toiminnot, joista voi syntyä päästöjä tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Tällaiselle toiminnalle tulee hakea lupa tai tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupa- ja ilmoitusmenettelyllä vähennetään ja ehkäistään toiminnoista aiheutuvia haittoja.

Viereisellä listalla on luettelo Kokkolan kaupungin ympäristön-suojeluviranomaiselta haettavista luvista ja ilmoituksista.

Kuulutettavana olevien lupahakemusten ja ilmoitusten materiaalit löytyvät kuulutukset -osiosta.

Sivun alkuun

Päivitetty 8.4.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta