Olet tässä

Ilmoitus vesirakennustyöstä

Suunnitteletko rantojen ruoppaamista, niittoa tai laiturin rakentamista? Vesilain mukaan ruoppauksesta tai muusta vesirakennustyöstä on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaiselle ja vesialueen omistajalle.

Sovi etukäteen
 • Tee ilmoitus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle vähintään 30 päivää ennen töiden aloittamista. Linkki ympäristöhallinnon sähköiseen lupapalveluun on sivun oikeassa laidassa.
 • Sovi ruoppauksesta kaikkien niiden naapureiden kanssa, joiden rantoihin tai maisemaan hanke saattaa vaikuttaa. Lähimmät naapurit tulee kuulla kirjallisesti (kuulemislomake löytyy viereisistä liitteistä).
 • Tee ilmoitus vesirakennustyöstä myös vesialueen omistajalle (yleensä osakaskunta tai kaupunki).
 • Selvitä mahdolliset rajoitukset, kuten kaavat, suojelualueet ja vesialueen omistajan paikalliset rajoitukset, jotka saattavat edellyttää muutoksia suunnitelmiisi. Apua saat kaupungin ympäristöpalveluista.
 • Hanki lupa ruoppausmassojen läjittämiseen, jos joudut läjittämään oman kiinteistösi ulkopuolelle.
Muistilista
 • Mieti, onko ruoppaus todella tarpeen vai tulisiko jokin muu vaihtoehto kyseeseen, vältä aallonmurtajien rakentamista.
 • Suunnittele työ hyvin, älä unohda jälkihoitoa.
 • Säilytä rantaviiva mahdollisimman luonnontilaisena, kanavat ja rantojen kiveys rikkovat maisemaa.
 • Levitä perkausmassat omalle tontille ja vältä aiheuttamasta haittaa rantaniitylle ja -puustolle.
 • Muotoile ja maisemoi ruoppausmassat niin, ettei maastoon jää pahempia jälkiä.
 • Huolehdi uuden kasvillisuuden muodostumisesta ja tarvittaessa massojen kalkitsemisesta.

Sivun alkuun

Päivitetty 30.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta