Olet tässä

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla on oltava ympäristölupa.  

Ympäristöluvan käsittelee toiminnan laajuudesta riippuen Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tai Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI). Toimivaltarajaukset on tarkemmin määritelty ympäristönsuojeluasetuksessa. 

Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmena kappaleena luvan käsittelevälle viranomaiselle. Asetuksen 3-7 §:ssä on määrätty lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä tiedoista. Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen.

Ympäristölupa on maksullinen. Kokkolan kaupungin ympäristön-suojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvien ympäristölupien käsittelystä perittävät maksut on määritelty taksassa. 

Sivun alkuun

Päivitetty 19.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta