Olet tässä

Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista on melun aiheuttajan tehtävä ilmoitus asianomaisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoitus tehdään Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Milloin ilmoitus on tehtävä?

Tilapäistä melua tai tärinää saattaa aiheutua rakentamisesta, korjaustyöstä ja kunnossapidosta sekä muusta näihin rinnastettavasta työstä tai toimenpiteestä. Tilapäistä melua saattaa aiheutua myös muista tapahtumista, kuten moottoriurheilukilpailusta, muusta urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuudesta. Huomioitavaa on melun tai tärinän voimakkuus, kesto ja toistuvuus sekä näistä seikoista mahdollisesti aiheutuva häiriö vaikutusalueella asuville, oleskeleville tai työskenteleville. Jos on epävarma ilmoitusvelvollisuudesta, kannattaa ottaa yhteyttä Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluihin.

Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn, toimenpiteen tai  melua aiheuttavan vaiheen tai tapahtuman aloittamista. Ympäristöviranhaltija antaa ilmoituksen johdosta päätöksen, joka saattaa sisältää lisämääräyksiä toiminnasta aiheutuvien haittojen estämiseksi tai vähentämiseksi. Päätös on maksullinen voimassa olevan taksan mukaisesti ja se toimitetaan tiedoksi myös poliisille.

Meluilmoituksen jättäminen asiointipalvelun kautta


Meluilmoitus voidaan täyttää ja jättää asiointipalvelussa sähköisesti ympäristöpalveluiden käsiteltäväksi. Ilmoituksen täyttää tapahtuman järjestäjä/muu toiminnanharjoittaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun.

Meluilmoituksen käsittelijä voi antaa tarvittaessa palautetta hakemuksen saavuttua tai kun ilmoitus on siirretty ympäristöpalveluiden tietojärjestelmään. Palvelun kautta voidaan lähettää myös viestejä (ennakkokyselyjä) käsittelijälle ennen ilmoituksen jättämistä. 

Ilmoituksen liitteet (esim. sijaintikartta, kartta häiriintyvistä kohteista) voidaan lisätä samalla mukaan sähköisinä tiedostoina (pdf).

Sivun alkuun

Päivitetty 20.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta