Du är här

Tillstånd och anmälan

I miljölagstiftning definieras tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet som kan leda till att det uppstår utsläpp eller annan olägenhet för miljön eller hälsan. För sådan verksamhet måste tillstånd ansökas eller anmälan göras hos miljövårdsmyndigheten. Genom tillstånds- och anmälningsförfarande minskas och förebyggs olägenheter som verksamheterna föranleder.


I förteckningen invid ingår tillstånd och anmälningar som måste ansökas hos Karleby stads miljövårdsmyndighet. 


Material till tillståndsansökningar och anmälningar som har kungjorts finns under Kungörelser

Upp

Uppdaterad 8.4.2020 | Skicka respons | Skriv ut