Du är här

Parker och grönområden

Vårt mål är att skapa och upprätthålla en trivsam och trygg grönmiljö för stadsinvånarnas bästa. 

Vi bygger årligen ca 1 - 2 st nya parker i tätområden, grundrenoverar några gamla parker och dessutom bygger vi gatugrönområden.

Sommartid (april-oktober) ingår gräsklippning och krattning, planteringen av säsongblommor och skötseln av dem samt annan växlighet och parkinventarier i underhållet. Någon egentlig vinterskötsel förekommer inte i våra parker, men övervakade lekplatser, några lekparker och leder för gång- och cykeltrafik i vissa parker sköts. 

För arrangemang av olika tillställningar i parkerna krävs tillstånd för användning av området. Du kan ansöka om tillstånd elektroniskt via Karleby stads e-tjänster.

Tillstånd för tillställningar på  gräsytor i parker med skötselklassen A1, såsom bl.a. vid Katarinetorget eller i Chydeniusparken, beviljas i regel inte. Dessa gräsytor tål inte slitage och är således inte bruksgrönområden. Mannerheimplatsen är ett undantag med anledning av dess ytbeläggning och lämpar sig därför också för olika tillställningar.

I vår stad finns många vackra och välskötta parker, av dem är de äldsta Chydeniusparken, Västra parken och Engelska parken. Centralparken som erbjuder mycket att se, är belägen på båda sidorna om Stadssundet. Den utmynnar i Gamlahamnsviken i Havsparken som är ett mångsidig rekreations och grönområde vid havsstranden.

Chydeniusparken (1860), längs med Storgatan

Chydeniusparkens tomt testamenterades en gång i tiden till staden på det villkoret att en park grundas på tomten. En staty föreställande den berömda politikern och kyrkoherden Anders Chydenius (1729-1803) står centralt i parken.

Västra parken (1860), längs med Fabriksgatan

I det nuvarande  området av Västra parken fanns det ännu efter 1800-talets mitt några privata trädgårdar, men största delen av parkområdet var i naturligt tillstånd. På 1860-talet grundades en trädgårdsförening i Karleby och den tog uppgiften att iordningsställa området till en välskött, allmän park. Mitt i parken har man placerat Karl G Nylunds Svallvågsstaty från år 1973 som dedicerats till stadsläkare Einar Cederbergs minne, "En människas storhet tar sig uttryck i sättet att bemöta sina närmäste".

Engelska parken (1865), längs med Storgatan

Parken grundades i slutet av 1800-talet på den plats där det gamla tjärtorget hade funnits. På grund av tjärans lättantändlighet och till följd av landhöjningens inverkan blev man tvungen att flytta hamnverksamheten till Halkokari, längre bort från stadsskärnan. Parken fick namnet Engelska parken, eftersom man har placerat en kanonbåt dvs. en barkass där. Barkassen är, så vitt man vet, det enda krigsbytet som erövrats av den engelska kungliga flottan. Båten är från Krimkrigets tid när engelsmän försökte stiga i land vid Halkokari strand, men karlebyborna avvärjde detta anfall.

Brita Marias park

Brita Marias park är en pedagogisk park som erbjuder motionsmöjligheter för människor i alla åldrar. Parken ligger centralt invid Sundet, ett stenkast från stadskärnan. Parken finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. I parken finns ett arboretum som omfattar 90 olika arter, en amfiteater, rullskridskobana, ett elektroniskt motionspel, en grillplats och ett klätternät. Nordiska konstskolan har planerat iskuberna i betong. Dessutom har en skatepark och pumptrack -bana byggts, som näridrottsplatsprojekt, i samband med parken.


Upp

Uppdaterad 17.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut