Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »

Parkutmaning 2019 (9.1.2019)

Karleby stads grönområdesplanerare har planerat en utmaning som går ut på att man under året utför 52 uppgifter som anknyter till uteliv och motion. Uppgifterna passar personer i alla åldrar oavsett Läs mera...


Kungörelser »  

Anslag av tillståndsansökan enligt terrängtrafiklagen (TTL 30 §)/ Sami Österman m.fl. (12.2.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 6.2.2007 (§ 23) enligt 30 § terrängtrafiklagen beviljat tillstånd åt sju privatpersoner för träningskörning (isbana) i Knivsund by i Läs mera...

Miljötillstånd - Pajala Markku och Marjo-Riitta, djurstall (Kelviå) (12.2.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 6.2.2019 beviljat ett miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen åt Markku och Marjo-Riitta Pajala. Miljötillståndet gäller för det Läs mera...

Miljötillstånd - Kolppanen Jukka och Tavasti-Kolppanen Paula, djurstall (Maringais) (12.2.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 6.2.2019 beviljat ett miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen åt Jukka Kolppanen och Paula Tavasti-Kolppanen. Miljötillståndet Läs mera...

Upp