Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »

Parkutmaning 2019 (9.1.2019)

Karleby stads grönområdesplanerare har planerat en utmaning som går ut på att man under året utför 52 uppgifter som anknyter till uteliv och motion. Uppgifterna passar personer i alla åldrar oavsett Läs mera...


Kungörelser »  

Anmälan som kan orsaka avvikande buller - Skanska Infra Ab, reparation av bron över Perho å (17.4.2019)

Miljösekreterare beslutade 16.4.2019 bevilja Skanska Infra Oy ett tillstånd enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet utfärdades 18.4.2019 och meddelande om reparation av bron över Perho å vid riksväg Läs mera...

Pintakäsittely Rimpioja Ab - Ytbehandlingsanläggningen(Kelviå) / Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan (11.4.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad meddelar enligt 44 §:n miljöskyddslagen om anhängiggörande av följande ansökan enligt miljöskyddslagen:Pintakäsittely Rimpioja Oy har inlämnat en ansökan Läs mera...

Upp