Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »

Parkutmaning 2019 (9.1.2019)

Karleby stads grönområdesplanerare har planerat en utmaning som går ut på att man under året utför 52 uppgifter som anknyter till uteliv och motion. Uppgifterna passar personer i alla åldrar oavsett Läs mera...


Kungörelser »  

Djurstall (Maringais), 272-420-47-2/ Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan (11.12.2019)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd meddelar enligt miljöskyddslagens 44 § om anhängiggörande av följande anmälän om ett djurstall:Om tillbyggnad av befintligt djurs tall på ad res sen Läs mera...

Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan - Reteko Oy (4.12.2019)

Karleby byggnads- och miljönämnd informerar enligt 44 § i miljöskyddslagen om att följande ansökan om miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen har lämnats in:Reteko Oy har lämnat in en ansökan om Läs mera...

Miljötillstånd - Karleby kyrkliga samfällighet, krematorium (Karleby) (20.11.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 13.11.2019 beviljat ett miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen åt Karleby kyrkliga samfällighet. Miljötillståndet gäller för ett Läs mera...

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut