Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »

Parkutmaning 2019 (9.1.2019)

Karleby stads grönområdesplanerare har planerat en utmaning som går ut på att man under året utför 52 uppgifter som anknyter till uteliv och motion. Uppgifterna passar personer i alla åldrar oavsett Läs mera...


Kungörelser »  

Anmälan som kan orsaka avvikande buller - Skanska Infra Ab, reparation av bron över Perho å (12.8.2019)

Miljösekreterare beslutade 9.8.2019 bevilja Skanska Infra Oy ett tillstånd enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet utfärdades 13.8.2019 och meddelande om reparation av bron över Perho å vid riksväg Läs mera...

Meddelande om undantag från miljöskyddsbestämmelsernas § 22.3/ Granvägen 4 A (9.8.2019)

Miljöchefen har beslutat 8.8.2019 att fastighet 272-25-21-8 vid Granvägen 4 A i Karleby beviljas undantag från 22.3 § i miljöskyddsbestämmelserna. Sökanden är därmed inte skyldig att avlägsna den Läs mera...

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut