Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »


Kungörelser »  

Anmälan som kan orsaka avvikande buller - Peab Oy, sprängningar och borrning av berg (17.1.2020)

Miljösekreterare beslutade 16.1.2020 bevilja Peab Oy ett tillstånd enligt 118 § i miljöskyddslagen. Beslutet utfärdades 17.1.2020 och meddelande om sprängnings- och borrningsarbete i adressen Gustaf Läs mera...

Karleby stads reviderade miljöskyddsföreskrifter (15.1.2020)

De reviderade miljöskyddsföreskrifterna för Karleby stad har godkänts av stadsfullmäktige och trädde i kraft 1.1.2020. Föreskrifterna hålls tillgängliga för allmänheten på stadshusets kundtjänst och Läs mera...

Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillstånds- och marktäktsansökan (19.12.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad meddelar enligt 44 §:n miljöskyddslagen och 13 §:n marktäktslagen om anhängiggörande av följande miljötillstånds- och marktäktsansökan:Kokkolan autoilijat Oy Läs mera...

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut