Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »

Parkutmaning 2019 (9.1.2019)

Karleby stads grönområdesplanerare har planerat en utmaning som går ut på att man under året utför 52 uppgifter som anknyter till uteliv och motion. Uppgifterna passar personer i alla åldrar oavsett Läs mera...


Kungörelser »  

Anmälan som kan orsaka tillfälligt tillfälligt buller - Keski-Pohjanmaan ev. lut. Kansanlähetys, religiös händelse (24.6.2019)

Miljöinspektör har med sitt beslut den 17.6.2019 beviljat ett tillstånd enligt 118 §:n miljöskyddslagen åt Keskipohjanmaan Ev. Lut. Kansanlähetys. Datum för utfärdande av beslutet är 24.6.2019. Läs mera...

Miljötillstånd -Orjanlan tila, djurstall (Lochteå) (19.6.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad har med sitt beslut den 12.6.2019 beviljat ett miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen åt Orjalan tila. Miljötillståndet gäller för det befintliga Läs mera...

Anmälan som kan orsaka tillfälligt buller - Handelslaget KPO-Sokos Hotel Kaarle, en utomhus konsert (11.6.2019)

Miljöinspektör har med sitt beslut den 6.6.2018 beviljat ett tillstånd enligt 118 §:n miljöskyddslagen åt Handelslaget KPO -  Sokos Hotel Kaarle. Datum för utfärdande av beslutet är 12.6.2018. Läs mera...

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut