Du är här

Miljö, natur och grönområden

Webbsidorna Miljö, natur och grönområden innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering och miljöskyddsföreskrifter. Därtill finns information om naturen i Karleby, de möjligheter som finns att använda naturen som rekreationsplats och information om stadens parker samt andra grönområden. På webbsidorna finns också kontaktuppgifter och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning.

Aktuellt »

Parkutmaning 2019 (9.1.2019)

Karleby stads grönområdesplanerare har planerat en utmaning som går ut på att man under året utför 52 uppgifter som anknyter till uteliv och motion. Uppgifterna passar personer i alla åldrar oavsett Läs mera...


Kungörelser »  

Sundström Oy Ab Entreprenad / kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillstånds- och marktäktsansökan (15.10.2019)

Byggnads- och miljönämnden i Karleby stad meddelar enligt 44 §:n miljöskyddslagen och 13 §:n marktäktslagen om anhängiggörande av följande miljötillstånds- och marktäktsansökan:Sundström Oy Ab Läs mera...

Kungörelse gällande anhängiggörande av miljötillståndsansökan - Konehuolto M. Kippo Oy (8.10.2019)

Karleby stads byggnads- och miljönämnd informerar i enlighet med 44 § i miljöskyddslagen om följande anhängiggjorda ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen:Konehuolto M. Kippo Oy har lämnat Läs mera...

Upp

Uppdaterad 14.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut