Olet tässä

Haja-asutuksen jätevedet

Jätevesien osalta perustason puhdistusvaatimukset on esitetty ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) on esitetty ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla. Laki ja asetus koskee niin asuinrakennuksia kuin loma-asuntojakin. Ympäristönsuojelulain mukaan jäteveden orgaanisesta aineksesta on puhdistettava vähintään 80 %, fosforista 70 % ja typestä 30 %. Herkemmillä alueilla jätevesien käsittelyvaatimukset voivat olla tiukemmat. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksista on tarkemmin säädetty Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä

Ympäristönsuojelulain ja asetuksen vaatimukset on täytettävä ennen määräaikaa, joka on 31.10.2019. Tämä koskee niitä kiinteistöjä, jotka on rakennettu ennen 1.1.2004 ja sijaitsevat enintään sata metriä vesistön tai meren läheisyydestä tai pohjavesialueella. Mikäli kiinteistön haltija on syntynyt ennen 9. maaliskuuta 1943 ja kiinteistön jätevesijärjestelmä on toimintakuntoinen, kiinteistö on vapautettu jätevesien käsittelyjärjestelmän uusimisesta. Jos kiinteistö on yli sata metriä vesistön tai meren läheisyydestä tai pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa vasta seuraavan ison remontin, kuten vesikäymälän rakentamisen yhteydessä.

Sivun alkuun

Päivitetty 7.1.2021 | Lähetä palautetta | Tulosta