Du är här

Kokkola.fi

Rousseau i närmiljön – ett levande kulturarv till nytta för alla


Välkommen till Rousseaus traditionsträdgård i Mellersta Österbotten!

Originalteckning: Janette Makkula

Denna webbplats finns till för att bevara och utöka kännedomen om de traditionella användningsändamålen för växter som än idag kan hittas på våra gårdsplaner och i vår närmiljö. Vår förhoppning är att de som bekantar sig med sidorna ska lägga märke till hur pass stort inflytande naturen och växtligheten har haft, och fortfarande har på formandet av vår kultur.

Webbsidorna kan fritt användas av både skolor och enskilda intresserade.

Stig in i en spännande värld av traditionsväxter och känn de historiska bladens susning!

Webbplatsen är förverkligad av K.H. Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum. Detta har möjliggjorts genom Museiverkets bidrag.Upp

Uppdaterad 2018-06-05 10:39:46.447 | Skicka respons på denna sida | Skriv ut