Mene sisältöön

Navigaatio

Pohjakartta


Snellman-salin muunneltavuus on tilojen valtti. Alla esitettynä konserttienaikainen järjestely salissa. Tilaa tuolloin saliin saadaan 577 katsojalle/ kuuntelijalle.

Istumapaikat
Esiintymislavasta katsottuna salin etuosa jakautuu Permanto A ja B-osiin, jotka sijaitsevat lattiatasossa. Takaosan Permanto C ja D-osat ovat hieman korotettuja (n. 30 cm/ rivi) istuinalueita.

Liikuntarajoitteiset
Pyörätuolipaikat sijaitsevat Permanto B osassa rivien 3-12 päädyissä. Saattajalle varataan tuolloin rivin päädystä paikka. Pyörätuolilla tai muulla apuvälineellä saattajineen liikkuvalle on saliin eri sisäänkäynti salin takaosan luiskasta.

Äänentoisto ja valot -sijoittelu
Konserteissa äänentoiston ja valojen ohjauksen paikka on yleensä rivin 20 kohdalla, johon on varattu tilaa tätä tarkoitusta varten Permanto B-osan taakse. Pyydämme huomioimaan tämän valitessanne istuinpaikkaa. 

Kulkureitit
Eri katsojaosia jakaa riittävän leveät kulkukäytävät. Snellman-saliin johtaa yksi pääsisäänkäynti permanto A:n ja C:n välissä. Hätäpoistumisteinä käytetään lisäksi takaosan sisäänkäyntiä (liikuntarajoitteiset) sekä esiintymislavan vieressä olevaa poistumistietä, joka normaalisti on varattu artistien käyttöön.Tekstisi tulee tähän.

Snellman-sali istuinkartta 577

matkailu

Sivun alkuun