Till innehållet

Innehållsförteckning

Bottenkarta


Snellmanssalens omformbarhet är dess trumf. Nedan har salen arrangerats för en konsert. Plats finns då för 577 åskådare/ åhörare.

Sittplatser
Från scenen sett delas salens främre del in i Parkett A och B på golvnivå. Sittplatserna på Parkett C och D längre bak har höjts en aning (ca 30 cm/ rad).

Rörelsehindrade
Rullstolsplatserna finns på Parkett B i ändan av raderna 3-12. För följeslagaren reserveras en stol i ändan av raden. Den som rör sig med rullstol eller annat hjälptillbehör har med följeslagaren en skild ingång via rampen i salens bakre del

Placeringen av ljudåtergivningsapparatur och ljus
På konserterna kontrolleras ljudåtergivningen och ljusen i allmänhet från rad 20 där plats har reserverats för detta ändamål bakom Parkett B. Vi ber er beakta detta vid val av sittplats. 

Gångar
Mellan de olika områdena för åskådarna finns tillräckligt breda gångar. Snellmanssalens huvudgång finns mellan Parkett A och C. Som nödutgång används dessutom ingången i salens bakre del (rörelsehindrade) och bredvid scenen finns en utrymningsväg som normalt är reserverad för artister.Tekstisi tulee tähän.

Snellman-sali istuinkartta 577

matkailu

Upp