Till innehållet

Innehållsförteckning

Teknik och annan information 


Ljudåtergivning
Den ljudtekniska beredskapen är avsedd för tal. Konsertsalens akustik kan ändras med justerbara akustikgardiner. Som fast utrustning för ljudåtergivning mixer Spirit FX8, förstärkare Lab Gruppen 2x200W, MFA 200 (1 st.), högtalare Qube 200W. Trådlös mikrofon Shure BLX4 och headset. Cd-spelare.

Ljusteknik
Ljuset består av fast belysningsarmatur, separata spotlights. Ljuskontrollbordet (Emil Niethammer) kan inte kopplas till extern apparatur. Kika på port adresser för ljusteknik.

Upphängningspunkter
Det finns fasta upphängningspunkter ovanför salens scen.

Elanslutningar
Avståndet från elcentralen bredvid scenen är ca 3 m. El 16A, 32A, 62A.
Det finns sammanlagt 8 eluttag för ljusström i salens kanter med 5 meters mellanrum. Dessutom finns det 3 på scenen och 5 på scenens sidor.

Användningen av effekter
Arrangören måste på förhand informera Snellmanssalens kontaktperson om planerade sceneffekter (rök, stroobot, laser o.a.) inne i salen. I regel är de inte tillåtna.

Trådlös internetuppkoppling
Snellmanssalen och aulan har en trådlös öppen uppkoppling (KokkoLAN). Dessutom finns det i aulan möjlighet till uppkoppling via tråd.

Utrustning
Att hyra 11 separata raisers 120 cmx180 cm, höjden justerbar med 30 cm eller 50 cm höga fötter. Även 40 notställningar att hyra.

Tappställen
Det finns inga tappställen i Snellmanssalen. Tappställena finns i backstageutrymmena.

Roadning
Roadningen sker från sidodörren från vilken en ca 10 meter lång korridor leder till scenen. Man kan köra fram till dörren med lastbil och buss.

Utrustning för roadning
Det finns ingen utrustning i salen för roadning (pumpkärra, truck osv.). Om användning av egen utrustning för roadning i salen ska överenskommas med konferens- och konsertvärden.

Försäljningsplatser
I aulan har plats reserverats för produkt- och skivförsäljning.

Kontaktperson
I ärenden som gäller Snellmanssalens teknik kontaktas konferens- och konsertvärden. Arrangören ska kontakta konferens- och konsertvärden minst 1 timme före ankomsten till Snellmanssalen. Vänligen beakta vid bokningen av utrymmet att tid reserveras även för arrangemangen och nedmonteringen.
Tekstisi tulee tähän.


 

matkailu

Upp