Till innehållet

Innehållsförteckning

Be om anbud

Med denna blankett kan du be om anbud på vår musik- och evenemangscenters tjänster. Kryssa för det du behöver på blanketten och skicka den till vår försäljningstjänst. Vi svarar på anbudsbegäran så snabbt som möjligt, dock inom tre (3) dagar.


ANBUDSBEGÄRAN

Jag ber om ett anbud på användningen av Snellmanssalen för följande ändamål:

Tekstisi tulee tähän.
Tillställning för vilken jag ber om anbud

Inledningsdatum (t.ex. 01.01.2020, kl. 08.00)
Avslutningsdatum (t.ex. 02.01.2020, kl. 16.00)
Uppskattat antal deltagare (pers.)
Tekniskt behov


Behov av aulatjänster


Restaurangtjänster reserveras behändigt här.


Annat att beakta
Namn
Företag/ förening
Adress
Postnummer och -plats
Telefon
Mobile
E-post
Faktureringsadress (om annan än ovan)

Text autentisering för att förhindra skräppost:

Ange nummer aderton som siffra *
matkailu

Upp