Till innehållet

Innehållsförteckning

Prislista och bokningsvillkor

Prislista

Prissgrupp        Beskrivning                                                                   Grundpris 1-6h andvändning                      Tilläggstimmar/  timme                  
1 SnellmanssalenKonsert, fest, konferens, mm.1500,00€70,00€
2 SnellmanssalenLokala föreningarnas tillställningar   625,00€70,00€  
3 SnellmanssalenOmfattande evenemangenligt anbudenligt anbud   
4 Salens ljud och ljusse teknik och annan info350,00€
5 AV-teknikFullHD-videokanon och
vitduk 5x5
50,00€
6 Pianostämning
150,00€

Moms 24% tilläggs till priser.

Konsert- och konferensvärdens tjänster

Konsert- och konferensvärdens tjänster ingår i priset. Tilläggsavgift på söndagar, helgdagar, lördagskväll efter kl. 18.00. 50,00 €/ timme 

Aula- och klädförvaringstjänster

Aula- och klädförvaringstjänsterna ingår inte i priserna ovan. I regel svarar organisationer från Karleby för tjänsterna mot skild ersättning. Be om anbud.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. Driftskostnaderna justeras varje år enligt ändringarna i kostnadsnivån.


Bokningsvillkor
Bokningen är bindande när kunden har fått en skriftlig bekräftelse av Karleby Turism Ab och bokaren har inte begärt ändring inom 7 dagar. I hyran som uppbärs för Snellmanssalen och utrymmen i anknytning till den ingår normal städning, belysningselektriciteten samt teknisk apparatur som hör till utrymmets fasta utrustning. För extra apparater och tjänster faktureras skilt.

Om en tillställning eller ett evenemang på grund av sin natur kräver myndighetstillstånd, är beställaren skyldig att se till att tillståndsärendena är i sin ordning före tillställningen/evenemanget. Beställaren svarar också för avgifter som anknyter till tillstånden. Beställaren måste också bekanta sig med Snellmanssalens räddningsplan.

Betalningsvillkor
Karleby Turism Ab fakturerar de överenskomna tjänsterna av bokaren. Fakturans betalningsvillkor är 10 dygn netto. Dröjsmålsränta 8 %.

Annuleringsvillkor
Senast 30 dygn före tillställningens början: inga kostnader.
29-15 dygn före tillställningens början: 50 % av kostnaderna.
14-8 dygn före tillställningens början: 75 % av kostnaderna.
7-0 dygn före tillställningens början: 100 % av kostnaderna.


Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp