Fortsätt till innehållet

Aktuellt om grönområden

Karleby utvecklar Sandskata närrekreationsområde – svara på enkäten!

Staden kartlägger nuvarande användning av området och användarnas utvecklingsönskemål med en enkät 22.2 – 15.3. Enkäten utgör en del av ett utvecklingsprojekt i syfte att svara på det ökade antalet besökare i Sandskata genom att förbättra rutter, informationstavlor, parkering och andra tjänster på ett hållbart sätt.

Sandskata hör till de populäraste närrekreationsområdena i Karleby. Området som gränsar till ett Natura 2000-område ligger vid Öjasjön ca 7 km sydväst om Karleby centrum. På området finns bland annat en badstrand, natur- och motionsstigar samt en populär frisbeegolfbana.

Svara på enkäten.