Fortsätt till innehållet

Näringslivsprogrammets spetsprojekt

Innehåller Karleby stads spetsprojekter.

Projekt Klara

Namnet KLARA har bildats av orden “Kokkolan rata-alueet” (Karleby banområden). Projekthelheten består av flera delområden där de viktigaste gäller förbättrandet av servicenivån vid järnvägsstationens personbangård (underfart till spår 2 och 3 samt till Kosil), förbättring av riksväg 8, dubbelspår på avsnittet mellan Karleby järnvägsstation och Yxpila, Energivägens underfart, planskilda korsningar vid Norraleden samt bangårdsarrangemang i Yxpila.

Kokkola Areena – Utveckling av idrottsparken/evenemangsparken

Utvecklingen av idrottsparken/evenemangsparken utgår från översiktsplanen som godkändes av stadsfullmäktige år 2018. På området planeras en s.k. hybridarena; en ny multifunktionshall där också fotbollsstadion ingår. Dessutom finns planer på att även anlägga bl.a. en högklassig evenemangspark, en träningsishall, näridrottsplats samt park- och parkeringsområden på området. Bekanta dig med projektet på Karleby Arenas webbsidor.

Allmän plan

Kokkola Areena

KIP – Kokkola Industrial Park

KIP är Nordeuropas största industriella ekosystem i oorganisk kemi med verksamhet av många toppföretag inom kemi- och metallförädlingsindustrin. Det har skapats ett starkt kluster inom kemibranschen och en grupp globala  företag i Karleby. Kunnandet syns såväl i industriområdets processkompetens som i koncentreringen av utbildning samt forskning på hög nivå.

Kokkola Industrial Park

Karleby Nationalstadsparken

Nationalstadsparken i Karleby är den största och mest maritima av nationalstadsparkerna i Finland. Området för Karleby nationalstadspark sträcker sig från öarna Tankar och Renögrundet som bevarar sjöfarts- och rekreationshistoria och naturvärden i Larsmo och Karleby skärgårdar genom Trullön, Harrbådan och Gamlahamnsviken till Sundmun och vidare längs Sundet och de omgivande grönområdena till trähuskvarteren i Neristan, Oppistan och Tallåsen och till järnvägsstationen.

Karleby nationalstadsparks webbsidor