Fortsätt till innehållet

Skydd av träd som ska sparas

Trädbeståndet som blir kvar på tomten ska skyddas både vad gäller stammen och rotsystemet så att byggandet, grävarbeten eller annan verksamhet inte skadar trädet. Vid behov kan man be om praktiska anvisningar av stadens skogstjänster.

Huvudregeln är att rotsystemet skyddas med kross (minst 30 cm) på ett område som är lika stort som trädkronan. Man bör inte röra sig med tunga maskiner eller förvara tung utrustning på krosset. Stammen ska skyddas endera med virke eller på annat sätt så att stammen inte utsätts för stötar eller ytskador.

Bästa sättet att skydda ett träd är att bygga ett staket runt trädet på ett område som är lika stort som trädkronan. På så sätt kan man inte röra sig på området som täcker rotsystemet.

I samband med att man gräver upp och fyller på jord ska det säkerställas att träd har tillgång till tillräckligt med luft och vatten. Utan nödvändiga åtgärder är följderna ödesdigra speciellt för lövträd om så mycket jord fylls på att ytan höjs med flera tiotals centimeter. Det traditionella sättet med en brunnsring med stenar vid roten är inte tillräckligt. Rätt och tillräcklig tillgång till luft och vatten tryggas endera med rörsystem eller rätt placering av tillräckligt korning fyllmassa.

Ibland kan det vara rent av för dyrt eller arbetsamt att spara träd i samband med markarbeten utan att vara säker på ett bra slutresultat. Om det inte handlar om ett betydande trädbestånd eller ett träd kan det i vissa fall vara förnuftigt att avstå från det befintliga trädbeståndet och satsa på gårdsbygge och på att plantera nya träd.