Fortsätt till innehållet

Produktion av hushållsvatten

Anskaffning av råvatten

Vattenverket tar sitt råvatten från Patamäki och Saarikangas grundvattenförekomster. Det är tillåtet att pumpa 12 000 m³ råvatten per dygn från Patamäki och 5 000 m³ per dygn från Saarikangas. Råvattnet innehåller rikligt med järn, mangan, klorid och sulfat, vilket är typiskt för grundvattnet vid västkusten. För närvarande används 9 råvattenbrunnar.

Vattenrening

I genomsnitt behandlas 6 800 m³ råvatten per dygn vid vattenreningsverket i Patamäki. Vattenreningsverket fungerar med två linjer. Reningen baserar sig på kemisk och biologisk behandling. Anläggningens kapacitet är ca 13 000 m³ per dygn. Det renade vattnets kvalitet har varit bra och det uppfyller social- och hälsovårdsministeriets krav på hushållsvattnets kvalitet samt rekommendationerna.