Fortsätt till innehållet

Räddnings­nämnden

Räddningsnämnden styr och utvecklar räddningsverksamheten inom sitt verksamhetsområde samt övervakar räddningsverksamhetens servicenivå och lagenlighet.

Räddningsverket följer med utvecklingen inom räddningsverket och tar initiativ och gör framställningar i anslutning till den, fattar beslut om räddningsverkets ledningsprinciper samt fattar beslut om räddningsverkets organisation till andra delar än de som föreskrivs i instruktionen för räddningsverket. Därtill beslutar nämnden om grunderna för de avgifter och ersättningar som räddningsverket tar ut samt om användning av tvångsmedel enligt lagstiftning som gäller räddningsväsendet.

Karleby fungerar som det regionala räddningsväsendets värdkommun och under dess administration fungerar en överkommunal räddningsnämnd med representation från alla kommuner. Verksamhetsområdet omfattar städerna Kannus, Karleby och Jakobstad samt kommunerna Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Larsmo, Perho, Toholampi och Vetil.

Räddningsnämnden har 15 ledamöter och var och en av dem en personlig ersättare. Ordförande och vice ordförande utses av Karleby stadsfullmäktige.

Ledamot, Ersättare

 •  Ordförande Kim Wentin,  Pirkko Häli
 •  Viceordförande Helinä Tuomela, Kai Ukskoski
 •  Antti Kujala, Maarit Hotakainen
 •  Pekka Hämäläinen, Katri Kykyri
 •  Seppo Ukskoski, Eija Termonen
 •  Riikka Peltola, Anne Jussila
 •  Carola Holmbäck-Puskala, Brit Stenman
 •  Fredrik Näse,  John-Erik Sandvik
 •  Marja Sassali, Susanna Kuorikoski
 •  Bernhard Bredbacka, Anna Björkskog
 •  Jyri Harju, Matti Louhula
 •  Kari Koskela, Ann-Sofi Storbjörk
 •  Sixten Fagernäs, Sixten Rönn
 •  Miia Laakso, Jukka Rimpioja
 • Tuija Leivo-Rintakorpi, Jussi Torppa

Stadsstyrelsens representant: Mauri Salo