Fortsätt till innehållet

Mellersta Österbottens och Jakobstads­områdets räddningsverk

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk har på sitt verksamhetsområde till uppgift att ansvara för räddningsväsendet och i detta syfte sörja för medborgarnas, företagens och sammanslutningars säkerhet på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen samt besluten om servicenivå.