Fortsätt till innehållet
En kvinna med barnen tittar på en ekorre
Fotograf: Mostphotos

Karlebystödet, stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn

Du kan få Karlebystödet, stöd för hemvård eller privat vård av ditt barn om barnet inte deltar i kommunal småbarnspedagogik.

 • Kommuntilläggets belopp

  Stödbeloppet är 80 euro/månad och räknas som beskattningsbar inkomst. Stödet höjs till 160 euro från och med 1.3.2022.

  I Karleby betalas kommuntillägget i form av en förhöjd vårdpenning.

  Förutsättningar för betalning av kommuntillägg

  • FPA betalar kommuntillägg endast om föräldern vårdar familjens alla barn under skolåldern
  • FPA betalar kommuntillägg om hemvårdsstöd betalas för familjens alla barn som har rätt till barnavårdsstöd
  • FPA betalar inte kommuntillägg om familjen får föräldradagpenning.

  Vem har rätt till Karlebystöd?

  • familjer som har barn under tre år
  • familjer som får hemvårdsstöd
  • familjer som har Karleby som sin hemkommun enligt kommunallagen
  • familjer som uppfyller de övriga villkoren
  • stödet betalas inte om familjen får föräldrapenning

  När betalas kommuntillägg?

  FPA betalar kommuntillägget samma dag som hemvårdsstödet på det bankkonto som stödtagaren har uppgett.

  Så här ansöker du om stöd för hemvård av barn (du flyttas till FPA:s webbplats)

 • Du har rätt till stöd för hemvård av ditt barn om hen är under 3 år och vårdas hemma.

  Stöd för hemvård av barn söks från FPA.

  Så här ansöker du om stöd för hemvård av barn

 • Du kan få stöd för privat vård av barn om ditt barn är under skolåldern och vårdas av en producent av småbarnspedagogik som kommunen godkänt.

  Du kan anställa en vårdare eller söka en plats för ditt barn i ett privat familjedaghem.

  Sä här ansöker du stöd för privat vård

 • Anställning av familjedagvårdare i arbetsavtalsförhållande

  Du kan anställa en privat vårdare hem till er med stödet för privat vård av barn. Då måste du hitta vårdaren själv.

  Du kan också anställa en vårdare tillsammans med en annan familj eller flera andra familjer. Förutsättningen är att högst fyra av barnen är under skolåldern.

  Familjen har inte rätt till privat vård av barn om en person eller en aupair som bor i samma hushåll med familjen sköter barnet i hemmet.

  Om familjen är arbetsgivaren och skötaren är en anställd då är det fråga om ett anställningsförhållande. Vårdaren ska vara myndig och föräldrarna ska kontrollera vårdarens straffregister.

  Föräldrarna och den anställda kommer överens om ett gemensamt möte med familjedagvårdsdirektören. Vid mötet ska ett arbetsavtal visas upp.

  Länken till sidan kommunal familjedagvård och familjedagvårdchefer

  Anteckning om godkännande för ansökan om stöd

  Efter mötet gör familjedagvårdsdirektören ett hembesök. Om vårdaren kan godkännas som vårdare i arbetsavtalsförhållande antecknar familjedagvårdsdirektören i FPA:s blankett för ansökan om stöd att kommunen godkänner vårdaren.

  Stöd för privat vård av barn söks från FPA.

  Stöd för privat vård av barn – dagvårdsproducent

  Sä här ansöker du stöd för privat vård

  Då du anställer en privat vårdare

 • En privat vårdare

  En privat vårdare sköter ditt barn i sitt eget hem.

  En privat vårdare kan samtidigt ta hand om högst fyra heltidsbarn inklusive sina egna barn under skolåldern samt ett deltidsbarn som går i förskolan eller skolan. En privat familjedagvårdare söker själv barn till sin grupp.

  Förutsättningar för beviljande av stöd för privat vård

  Stöd för privat vård av barn betalas om ett barn under skolåldern sköts av en privat vårdare som godkänts av staden. FPA betalar stödet för privat vård av barn direkt till den privata familjedagvårdaren.

  Sä här ansöker du stöd för privat vård

  Stöd för privat vård av barn – dagvårdsproducent