Fortsätt till innehållet
En kvinna med barnen tittar på en ekorre
Fotograf: Mostphotos

Karlebystödet, stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn

Du kan få Karlebystödet, stöd för hemvård eller privat vård av ditt barn om barnet inte deltar i kommunal småbarnspedagogik.

 • Stödbeloppet är 80 euro/månad/barn och räknas som beskattningsbar inkomst.

  I Karleby betalas kommuntillägget i form av en förhöjd vårdpenning.

  Kommuntillägget betalas under förutsättning att familjens alla barn som berättigar till stödet vårdas hemma av ena föräldern och att det betalas hemvårdsstöd för dem.

  Rätt till Karlebystödet har alla familjer som har barn under tre år, som får hemvårdsstöd och som uppfyller de övriga villkoren.

  Karlebystödet betalas till familjer som har Karleby som sin hemkommun enligt kommunallagen.

  Stödet betalas inte för barn som berättigar till föräldrapenning.

  FPA betalar kommuntillägget samma dag som hemvårdsstödet på det bankkonto som stödtagaren har uppgett.

  Så här ansöker du om stöd för hemvård av barn

 • Du har rätt till stöd för hemvård av ditt barn om hen är under 3 år och vårdas hemma.

  Stöd för hemvård av barn söks från FPA.

  Så här ansöker du om stöd för hemvård av barn

 • Du kan få stöd för privat vård av barn om ditt barn är under skolåldern och vårdas av en producent av småbarnspedagogik som kommunen godkänt.

  Du kan anställa en vårdare eller söka en plats för ditt barn i ett privat familjedaghem.

  Sä här ansöker du stöd för privat vård

 • Du kan anställa en privat vårdare hem till er med stödet för privat vård av barn. Då måste du hitta vårdaren själv.

  Du kan också anställa en vårdare tillsammans med en annan familj eller flera andra familjer. Förutsättningen är att högst fyra av barnen är under skolåldern.

  Familjen har inte rätt till privat vård av barn om en person eller en aupair som bor i samma hushåll med familjen sköter barnet i hemmet.

  Om familjen är arbetsgivaren och skötaren är en anställd då är det fråga om ett anställningsförhållande. Vårdaren ska vara myndig och föräldrarna ska kontrollera vårdarens straffregister.

  Föräldrarna och den anställda kommer överens om ett gemensamt möte med familjedagvårdsdirektören. Vid mötet ska ett arbetsavtal visas upp.
  Länken till sidan kommunal familjedagvård och familjedagvårdchefer

  Efter mötet gör familjedagvårdsdirektören ett hembesök. Om vårdaren kan godkännas som vårdare i arbetsavtalsförhållande antecknar familjedagvårdsdirektören i FPA:s blankett för ansökan om stöd att kommunen godkänner vårdaren.

  Stöd för privat vård av barn söks från FPA.

  Stöd för privat vård av barn – dagvårdsproducent

  Sä här ansöker du stöd för privat vård

  Då du anställer en privat vårdare

 • En privat vårdare

  En privat vårdare sköter ditt barn i sitt eget hem.

  En privat vårdare kan samtidigt ta hand om högst fyra heltidsbarn inklusive sina egna barn under skolåldern samt ett deltidsbarn som går i förskolan eller skolan. En privat familjedagvårdare söker själv barn till sin grupp.

  Stöd för privat vård av barn betalas om ett barn under skolåldern sköts av en privat vårdare som godkänts av staden. FPA betalar stödet för privat vård av barn direkt till den privata familjedagvårdaren.

  Sä här ansöker du stöd för privat vård

  Stöd för privat vård av barn – dagvårdsproducent