Fortsätt till innehållet

Skolskola-nätkurs för vårdnadshavare

Skolskola är en kort webbkurs om grundskolan för vårdnadshavare till grundskolelever. Kursen fungerar på smarttelefon, surfplatta och dator. När du gått kursen har du utmärkta kunskaper om grundskolan och förstår allt bättre vad och varför det händer i dagens skola och hurdan vardagen är för barnen. Kursen har fem teman och de snabba uppgifterna leder dig stegvis djupare in i grunderna för grundskolan.

Du kan gå Skolskola-kursen i delar (15–20 minuter per gång) och hoppa på när som helst. Under kursen får du också se vad andra vårdnadshavare i Finland anser om grundskolan. Utbildningsstyrelsen har finansierat förverkligandet av kursen.